ST vill placera pengar med klimathänsyn

ST2022-06-02

STs förbundsstyrelse har beslutat om en ny policy för förbundets placeringar av värdepapper, som bland annat tar upp klimataspekten. Förbundets finansiella placeringar uppgår till cirka 500 miljoner kronor.

– Vi skärper våra skrivningar så långt det går för att se till att vi inte placerar i fossil verksamhet, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.

Verkligheten är dock ofta komplex, framhåller hon.

– Det kanske är viktigt att investera i SSAB, som i dag smutsar ned men siktar på att få en helt fossilfri stålproduktion.

Förutom klimataspekter har den nya policyn skrivningar om etik i placeringarna. Etiska och hållbara placeringar innebär inte någon risk för sämre värdeutveckling, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.

– Det är snarare tvärtom. I dag måste företag vara etiska och hållbara för att få en bra avkastning. Där har det varit en stor förändring, och det har gått väldigt fort de senaste åren.

Förbundets målsättning är att den genomsnittliga reala avkastningen på investeringarna ska vara tre procent per år, mätt över en rullande femårsperiod.

Förutom policyn finns en så kallad hållbarhetsanvisning, som är mer detaljerad och inte tvingande. I den sägs bland annat att ST bara i undantagsfall ska investera i företag eller fonder med låg nivå på hållbarhetsarbetet. Bedömningen görs utifrån en EU-förordning som klassificerar fonder i tre grupper, med olika grad av hållbarhetsinriktning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.