Statens digitalisering ska granskas

E-FÖRVALTNING2015-12-04

Riksrevisionen har inlett en granskning av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Granskningen ska svara på om regeringen använt digitaliseringen för att effektivisera förvaltningen.

Digitaliseringen och användningen av IT-baserade lösningar möjliggör effektivare verksamheter, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Regeringen har uttalat målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Syftet med Riksrevisionens granskning är att undersöka om regeringen verkligen har använt digitaliseringens möjligheter för att effektivisera den offentliga förvaltningen.

De offentliga aktörerna, däribland de statliga myndigheterna, har investerat stora pengar i e-förvaltning. Det handlar till exempel om gemensamma tjänster för myndighetspost, elektroniska arkiv, elektroniskt informationsutbyte vid handläggning och gemensam struktur för att tillhandahålla öppna data, konstaterar Riksrevisionen.

Flera tidigare analyser som genomförts har enligt Riksrevisionen visat på problem och oklarheter kring förvaltningens förutsättningar att utveckla e-förvaltning, framför allt förvaltningsgemensamma digitala tjänster. Regeringen har också tillsatt flera utredningar, råd och andra organ för att styra den svenska e-förvaltningen. Trots det har problem och oklarheter inte hanterats fullt ut och regeringens styrning av den svenska e-förvaltningen har upplevts som fragmentarisk och kortsiktig, skriver Riksrevisionen.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2016. Margareta Åberg är ansvarig riksrevisor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA