ESV granskar it-användningen

DIGITALISERING2016-06-21

Ekonomistyrningsverket, ESV, samlar information om myndigheters it-användning. Syftet är att bidra till lärande hos de myndigheter som deltar, men också ge tips till andra myndigheter.

ESV arbetar nu tillsammans med sjuttiotalet myndigheter för att samla in kunskap om myndigheternas it-användning och digitalisering. Det är en fortsättning på ESVs tidigare kartläggningar av myndigheternas it-användning. Projektet är en del av arbetet med statsförvaltningens digitalisering.

ESV kommer bland annat att samla in information om nyckeltal för it-kostnader, fakta om hur myndigheterna använder it som en del av verksamhetsutvecklingen och information om myndigheternas strategiska it-projekt.

”Arbetet ska bidra till ett lärande hos de myndigheter som deltar. Informationen blir också en del av underlaget till ESVs fortsatta analys av statsförvaltningens digitalisering. Den ökade kunskapen om förvaltningens digitalisering som projektet bidrar till kan även användas i regeringens uppföljning av myndigheterna, bland annat i myndighetsdialogen”, skriver Patrick Freedman vid ESV i ett pressmeddelande.

Efter sommaren ska ESV ställa samman det insamlade materialet och kvalitetssäkra informationen tillsammans med myndigheterna. Senare under hösten kommer ett första resultat att redovisas. Ambitionen är att även myndigheter som inte deltar i arbetet på sikt ska kunna använda sig av metoden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.