Ny utredning om fortsatt digitalisering

DIGITALISERING2016-11-30
Nu ska en särskild utredare se över om det finns hinder för den fortsatta digitaliseringen i staten. Utredningen ska granska om det finns lagar som i onödan bromsar utvecklingen.

Regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen.

Enligt direktiven till utredningen ska digitala tjänster så långt det är möjligt vara förstahandsvalet vid den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Utredningen ska därför föreslå ändringar i lagar och författningar som kan stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Förslagen ska bygga på en samlad bedömning, där olika intressen och perspektiv vägs mot varandra. Exempelvis ska den personliga integriteten, behovet av sekretess samt behovet av informations- och rättssäkerhet vägas mot strävan att digitalisera mera.

Utredaren ska också lämna förslag om hur den offentliga förvaltningen ska rapportera om arbetet med digitalisering. I uppdraget ingår också att föreslå hur aktörer inom förvaltningen ska samverka kring ny eller ändrad lagstiftning för att främja digitaliseringen.

Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2018.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.