Ingen ny e-legitimation i sikte

E-TJÄNSTER2016-05-03

Svensk e-legitimation har skrotats. Systemet hade flera brister och bankerna ställde inte upp. I väntan på en bättre lösning erbjuds myndigheterna nu en ny övergångstjänst. ”Vi påtalade för över ett år sedan att det inte skulle fungera”, säger STs utredare Magnus Kolsjö.

Den 1 juli löper avtalen om e-legitimation ut för många myndigheter. Då skulle Svensk e-legitimation vara på plats efter fem och ett halvt års arbete av E-legitimationsnämnden. Men den lösning nämnden valde kritiserades redan för två år sedan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att ha stora brister.

Trots en rad åtgärder hade systemets största aktör, Försäkringskassan, förra hösten avgörande invändningar mot säkerheten. Bankerna, som utfärdar bank-id, vägrade godta E-legitimationsnämndens krav och regler för ekonomisk ersättning. I november bytte regeringen ut stora delar av nämnden och beordrade ett omtag.

Ett förslag på tillfällig lösning skickades på snabbremiss torsdag 25 februari, måndagen 1 mars gick remisstiden ut och tre dagar senare presenterades den nu aktuella övergångstjänsten, kallad ”eID 2016 Övergångstjänst”.

I praktiken innebär det att myndigheter kan fortsätta att använda bank-id. Bankerna har genom Handelsbanken och Swedbank anslutit sig till systemet. Telia, som har en annan lösning med betydligt färre användare, har också gått med.

”Svensk E-legitimation blev dock aldrig till som det var tänkt”, skriver nämnden på sin hemsida och konstaterar att flera centrala aktörer inte kom med.

– Många aktörer tyckte att vår kravställning var bra, säger nämndens kanslichef Eva Ekenberg, men alla parter höll inte med om det.

Den nya övergångstjänsten gäller till utgången av 2018. Under tiden ska E-legitimationsnämnden försöka hitta ett hållbart svenskt system för e-legitimationer.

– Vårt uppdrag är att underlätta för myndigheterna att upphandla e-legitimationstjänster, förklarar Eva Ekenberg. Vi gör nu en förstudie för att så mycket som möjligt ska kunna samordnas på bästa sätt.

Men STs utredare Magnus Kolsjö är kritisk:

– Äntligen erkänner E-legitimationsnämnden att de haft fel och måste göra om. Det är bra, men borde gjorts tidigare, det hade sparat mycket pengar. Om nämnden lyssnat hade de kunnat ägna det senaste året år att hitta rätt i stället för att fortsätta köra vilse.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA