Utredare vill samla ansvaret för digitalisering

E-FÖRVALTNING2017-03-16
Ekonomistyrningsverket, ESV, bör få det samlade ansvaret för att utveckla en nationell digital infrastruktur, föreslår en utredning. Utredaren anser också att E-legitimationsnämnden bör läggas ned i sin nuvarande form.

Sverige har halkat efter jämförbara länder när det gäller digital förvaltning. Orsaken är framför allt att regeringen medvetet valt att delegera ansvaret till myndigheterna. Att arbetet varit framgångsrikt i många avseenden kompenserar inte för de begränsningar detta inneburit. Det skriver statens särskilde utredare Hans-Eric Holmqvist i ett delbetänkande om den digitala förvaltningen.

I dag är ansvaret splittrat mellan flera olika myndigheter, som Ekonomistyrningsverket, Post- och telestyrelsen och E-legitimationsnämnden. Vissa uppgifter ligger i form av tidsbegränsade uppdrag. Därför föreslår utredningen att det samlade ansvaret läggs på en myndighet med ett tydligt uppdrag att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Uppdraget ska omfatta inte bara staten, utan också kommuner och landsting. Utredarens förstanhandsalternativ är att lägga uppdraget på ESV. Det innebär en del uppdrag bör flyttas och att E-legitimationsnämnden bör läggas ned i sin nuvarande form och dess uppgifter och verksamhet föras över till ESV, skriver utredaren. En alternativ lösning vore att att E-legitimationsnämndens ansvarsområde breddas.

I ESVs uppdrag ska i så fall ingå att stödja statliga myndigheternas och kommunernas digitala utveckling och genomförandet av nationella digitala tjänster. ESV skulle ges rätt att meddela föreskrifter om den statliga förvaltningens digitalisering. ESV skulle också ansvara för att se till att myndigheterna har tillgång till en standardiserad och ändamålsenlig infrastruktur för elektroniskt informationsutbyte.

Utredningens övergripande plan för att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn innehåller sju punkter - att:

  • regeringen beslutar om ett mål för övergången till digital förvaltning,
  • regeringen klargör vilka de offentliga åtagandena ska vara i den nationella digitala infrastrukturen,
  • myndigheternas uppdrag preciseras,
  • myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den digitala förvaltningen följs upp genom självutvärdering och verifiering,
  • samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen ges fastare former genom överenskommelser och uppföljning,
  • informationssäkerhet och integritetsskydd beaktas i varje skede av arbetet med att bygga ut den digitala förvaltningen,
  • de centrala statliga uppgifterna i arbetet att utveckla den offentliga förvaltningen samlas hos en myndighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.