Digitalisering av staten ska utredas

E-FÖRVALTNING2016-05-23

Regeringen har tillsatt en utredare för att få till en effektivare styrning av nationella digitala tjänster som Mina Meddelanden och Svensk e-legitimation.

Där det är möjligt och relevant ska digitala lösningar vara förstahandsvalet i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Därför är nationella digitala tjänster som till exempel Mina Meddelanden och Svensk e-legitimation avgörande förutsättningar för att offentlig sektor ska kunna digitaliseras.

”Vi måste få en effektivare styrning när det gäller utveckling och införande av digitala tjänster som används av alla myndigheter, kommuner och landsting. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara innovationskraften i näringslivet och hitta former för samarbete med företagen som utvecklar de digitala tjänsterna”, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg, S, i pressmeddelandet.

Regeringen har utsett Hans-Eric Holmqvist till särskild utredare med ansvar för utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning. Utredningen ska analysera och lämna förslag till utformning av:

  • organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna,
  • åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och
  • samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna.

Som Publikt tidigare har rapporterat skulle en ny e-legitimation för stat, kommuner och landsting vara i drift redan i sommar. Men systemet hade så stora brister att E-legitimationsnämnden lagt ned projektet och i stället tagit fram en övergångslösning. Nu börjar arbetet om från början, med målet att en ny e-legitimation ska vara på plats 2018.

Hans-Eric Holmqvist ska redovisa uppdraget senast 31 oktober 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA