Långt kvar till bäst på digitalisering

E-FÖRVALTNING2016-03-17

Den svenska statsförvaltningen är inte i närheten av att förverkliga regeringens ambition att Sverige ska bli bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter. Det anser Ekonomistyrningsverket, ESV, i en analys.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har lämnat sin första delrapport till regeringen om statens satsning på e-förvaltning. Huvudfokus i rapporten är statsförvaltningens digitalisering, där ESV konstaterar att det finns flera förbättringsområden:

”Utifrån den analys ESV har genomfört står det tydligt att digitalisering inte finns ”på kartan” på det sätt som är önskvärt utifrån regeringens uttalade ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter”, skriver myndigheten i sin sammanfattning av rapporten.

Enligt ESV beror detta delvis på att styrmedel inte används i tillräckligt stor utsträckning och på att uppföljningen inom området är ofullständig.

ESV konstaterar att det inte finns någon undersökning som fullt ut kan ange hur svensk statsförvaltning och offentliga sektorn står sig i jämförelse med omvärlden. I rapporten har EU-kommissionens benchmarkingverktyg för e-förvaltning använts. Enligt den jämförelsen är Sveriges position i förhållande till andra länder i EU god, även om vi under ett antal år tappat placering relativt andra länder.

”För att Sverige ska kunna nå den höga grad av digitalisering som regeringen eftersträvar, behöver samverkan ske i större utsträckning än idag över hela offentliga Sverige. Denna samverkan kan stimuleras genom förbättrade incitament. Tänkbara sätt att öka incitamenten kan vara undanröjande av hinder såsom sekretessregler, finansiering och liknande”, skriver ESV.

För att lyckas krävs dessutom att hela offentliga Sverige har en stark förmåga och kompetens att utveckla verksamheten. I dagsläget finns brister på det området, och det behövs insatser för att stärka kompetensen kring bland annat nyttorealisering, portföljstyrning, förändringsledning och projektstyrning, enligt rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA