Statlig kampanj för minskad elanvändning

ENERGIMYNDIGHETEN2022-10-05

Energimyndigheten har startat en landsomfattande informationskampanj för att minska elanvändningen. Syftet är att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap.

Sverige och Europa befinner sig i en exceptionell situation med ett krig i Europa som har stora följdverkningar på energimarknaderna, vilket leder till höga elpriser, konstaterar myndigheten i ett pressmeddelande.

”Vi har en elprissituation som är bekymmersam både i Sverige och Europa. I vinter ser vi också en ökad risk för frånkoppling av delar av elnätet. Allt vi gör nu minskar risken för att den typen av störningar sker längre fram i vinter”, betonar Gustav Ebenå, avdelningschef vid Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

För att förmå svenskarna att minska elanvändningen går Energimyndigheten ut med en bredare information för att göra skillnad både nu och under vintersäsongen. Kampanjens budskap är ”Varje kilowattimme räknas”. I det läge som råder behöver alla använda mindre el, skriver myndigheten.

Pressmeddelandet hänvisar till att EU infört en ny lag om krisintervention på elmarknaden. Den innebär en skyldighet att minska elanvändningen med minst fem procent under höglasttimmar. Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst tio procent till och med 31 mars 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.