Statliga parter först ut mot ohälsa

OHÄLSA2016-08-19
Parterna på det statliga avtalsområdet är först ut med att överlämna en avsiktsförklaring till regeringen om hur man ska jobba mot ohälsa. Om regeringen godkänner insatserna kan förslaget om särskilda arbetsgivaravgifter dras tillbaka.

– Det var vi inom Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, som tog initiativet till överläggningar i våras och jag är väldigt glad att vi rott något i land. Vi är nu överens om att lägga ned ytterligare arbete på att motverka ohälsa och få ned sjuktalen, säger STs förbundsordförande Britta Lejon.

Bakgrunden är att regeringen har föreslagit en särskild avgift för arbetsgivare med långtidssjukskrivna. Förslaget ogillas av arbetsmarknadens parter, som bland annat fört fram att det kan leda till att personer som har en funktionsnedsättning eller en historia av sjukskrivningar kan få svårare att få jobb.

Regeringen har dock lovat att dra tillbaka förslaget om fack och arbetsgivare tillsammans kan ta fram andra åtgärder som får ned sjuktalen.

På det statliga området har diskussionerna förts mellan Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, samt Seko, Saco och Arbetsgivarverket.

Nu är parterna överens om ramarna och har lämnat in en avsiktsförklaring där man bland annat lovar att fortsätta med det arbetsmiljöarbete och den arbetsmiljöutbildning som skett inom ramen för det gemensamma organet Partsrådet.

– Exakt vad kommer att konkretiseras i den kommande avtalsrörelsen, säger Britta Lejon.

Parterna ska identifiera orsakssamband och riskfaktorer samt åtgärder som kan motverka ohälsa och sjukskrivning med särskilt fokus på områden där ohälsan ökar mest.

– Det är på myndigheter som har kontaktyrken, alltså där man har mycket kontakter med människor, säger Britta Lejon och nämner arbetsplatser som Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Statens institutionsstyrelse och Polisen.  

Ett annat löfte är att skapa ett partsgemensamt forum för att studera ohälsan, ta fram underlag för åtgärder och följa upp nya insatser.

– För att kunna sätta in rätt åtgärder måste parterna i staten öka kunskapen om vad som är specifikt för sjukskrivningar i staten, säger Britta Lejon.

I nästa vecka har regeringen lovat att återkomma och meddela om parternas avsiktsförklaringar är tillräckliga eller om man ändå kommer att gå vidare med lagstiftning på området. 

ST ingår i OFR

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår i förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. För enkelhetens skull används OFR som förkortning i texten.

Partsrådet är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR, Saco och Seko.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.