Anna-Lena Unstad har ett arbetsrum i hemmet. ”Sekretessen är densamma hemma. Står sambon och lagar mat i köket kan du inte sitta där och jobba”, säger hon.
Bild: Stéfan Estassy
Anna-Lena Unstad har ett arbetsrum i hemmet. ”Sekretessen är densamma hemma. Står sambon och lagar mat i köket kan du inte sitta där och jobba”, säger hon.

Statsanställda uppskattar att kunna distansarbeta

DISTANSARBETE2024-05-03

Statsanställda trivs bra med att utföra en stor del av sitt arbete på distans, visar sju myndigheters utvärderingar av distansarbetet. Många medarbetare vill fortsätta distansarbeta lika mycket eller mer. Anna-Lena Unstad på Pensionsmyndigheten jobbar hemma två till tre dagar i veckan. ”Det är så fantastiskt att ha den valfriheten som vi har”, säger hon.

Av:  Börge Nilsson

Publikt har tagit del av utvärderingar av distansarbetet på Arbetsmiljöverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. De är svåra att jämföra, eftersom utformning, frågor och presentation skiljer sig åt. En del är ambitiösa undersökningar som enbart rör distansarbete, andra består av tilläggsfrågor till enkäter som myndigheten regelbundet skickar till sina anställda. På Skatteverket är det ST-avdelningen som ställt frågor till sina medlemmar.

Men den bild utvärderingarna ger är samstämmig. Statsanställda är nöjda med att arbeta på distans och vill göra det lika mycket eller mer än de gör i dag.

En myndighet som har frikostiga regler för distansarbete är Pensionsmyndigheten. I myndighetens enkät från oktober och november 2023 svarar åtta av tio att de arbetar minst tre dagar på distans, alltså mer än halva arbetstiden.

– Vi var väldigt snabbt i gång när pandemin kom. Sen har vi fortsatt att utveckla det hela och kontinuerligt haft de här uppföljningarna, säger Ann-Christine Jonsson, avdelningsordförande för ST inom Pensionsmyndigheten.

Hon pekar på att sjuktalen på myndigheten gått ned och konstaterar att medarbetarna är nöjda. Åtta av tio vill fortsätta att vara lika lite på kontoret i framtiden som de är i dag. Och nästan alla, 98 procent, svarar att de kan utföra sina dagliga arbetsuppgifter på ett bra sätt på distans.

– När vi startade upp vid pandemin fanns det så klart en oro för att produktionen skulle minska. Men det gjorde den inte. Det har gått bättre, säger Ann-Christine Jonsson.

Nästan alla svarar också att de har en tillfredställande distansarbetsplats.

Det skriver handläggaren Anna-Lena Unstad på Pensionsmyndigheten i Gävle gärna under på. Hon har sin hemarbetsplats i ett eget rum.
– Hemarbetsplatsen är definitivt likvärdig. Vi får skrivbord, stol och skärmar av arbetsgivaren, säger hon.

Anna-Lena Unstad bor sju kilometer från Pensionsmyndighetens lokaler i Gävle, har tecknat avtal om tre dagars distansarbete per vecka och trivs lika bra på kontoret som hemma.

– Det är så fantastiskt att ha den valfriheten som vi har!

I Pensionsmyndighetens enkät svarar drygt nio av tio att det sociala utbytet fungerar väl även på distans.

– Den stora skillnaden är att man interagerar mer socialt på jobbet. Det är lättare att diskutera ärenden, man ses vid skrivborden, kan kasta ut en fråga, säger Anna-Lena Unstad.

Det sociala fungerar bra hemma också, tack vare vanan att kommunicera med Skype.

– Men är man ny på jobbet och många arbetar på distans kan det ta längre tid att lära känna sina närmaste kollegor.

Hemma har Anna-Lena Unstad två hundar som behöver rastas.

– Jag kommer ut mer när jag arbetar hemma. Då blir det en promenad med hundarna mitt på dagen, säger hon.

Även teamledaren Nicklas Malmbring bor i Gävle. Han har tecknat avtal om fyra dagars distansarbete per vecka. Hans lägenhet ligger bara 25 minuters promenad från Pensionsmyndighetens kontor, men han trivs bäst på hemarbetsplatsen. På kontoret störs hans koncentration lätt av höga ljud.

– I en kontorsmiljö förväntas alla människor fungera lika. I hemmiljön tas det hänsyn till att människor är olika, säger han.

Nicklas Malmbring håller med om att även samarbetet fungerar bra på distans.

– Det har gett sig med tiden. Vi har lärt oss att vara sociala med hjälp av digitala verktyg. Nu är det helt naturligt att ringa upp en kollega via Skype, dela skärm och diskutera ett ärende.

Det som gått förlorat är de naturliga mötena, konstaterar han – att oplanerat studsa in i någon vid skrivaren eller kaffemaskinen. Annars ser han mest fördelar.

– Jag är väldigt mycket piggare efter att ha jobbat en dag hemma än en dag på kontoret, så min livskvalitet har ökat betydligt, säger Nicklas Malmbring.

Även på Arbetsmiljöverket värnar många anställda om distansarbetet och tycker att taket på 49 procent av arbetstiden borde höjas eller tas bort helt, enligt en enkät som myndigheten gjort. Trots att det finns ett tak uppgav nästan en fjärdedel av de svarande i myndighetens utvärdering från juni 2023 att de arbetar mer än hälften av arbetstiden på distans.

En orsak är att det finns yrkesgrupper som inte omfattas av begränsningen eftersom de alltid har arbetat mycket hemifrån, förklarar STs avdelningsordförande Marita Jonsson, själv arbetsmiljöinspektör till yrket.

– Inspektörer behöver inte komma in på kontoret efter en inspektion. Vi åker hem och färdigställer det som behöver göras, säger hon.
Centrala studiestödsnämnden, CSN, gjorde två enkäter om distansarbete 2023. På utbetalningsavdelningen utnyttjade drygt åtta av tio distansöverenskommelsen, på den mindre inbetalningsavdelningen var det något färre. På båda avdelningarna tyckte sig medarbetarna ha blivit mer effektiva på jobbet och fått hjälp att klara livspusslet.

”Har aldrig haft en så bra balans mellan arbete och fritid. Samt aldrig haft så mycket energi över för bägge delar”, var en kommentar i enkäten.

Av de myndigheter som ingår i Publikts undersökning redovisar Migrationsverket de färskaste siffrorna. I en medarbetarundersökning från januari och februari 2024 sätter de anställda betyg på en femgradig skala. Nio av tio sätter en fyra eller femma när de får frågan ”Hur upplever du att det är att arbeta hemifrån?”. De svarande anser också att delaktighet, effektivitet, kontakt med kollegor och balans mellan arbete och fritid fungerar bra vid distansarbete.

På Försäkringskassan genomfördes en enkätundersökning i november 2022, som visade att taket på 49 procents distansarbete ansågs svårbegripligt och tillämpades olika av olika chefer. Åtta av tio svarade att deras närmaste chef tagit hänsyn till deras åsikter om distansarbete, men nio procent ville jobba hemma mer än vad chefen tillät.

Men nu har Försäkringskassan beslutat att strama åt reglerna för distansarbete. Två dagar per vecka på distans – om arbetet tillåter – blir det nya taket från och med 1 september i år. Bara om det finns särskilda skäl ska det gå att arbeta mer på distans. STs företrädare har förklarat sig oeniga i förhandlingarna med arbetsgivaren om de nya reglerna.

Magnus Lundström, HR-direktör på Försäkringskassan, motiverar förändringen med att de nuvarande riktlinjerna lett till mer distansarbete än vad som var avsikten. Att medarbetarna verkar vilja jobba ännu mer på distans än i dag är inte något skäl att i stället lätta på reglerna, menar han.

– Vi är positivt inställda till distansarbete, men vi tycker att två dagar räcker och är flexibelt. Vi behöver ett regelverk som går att följa upp. Det nuvarande gör inte det och då behöver vi ändra det, säger han.

­Myndigheterna har olika regler för distansarbete

  • Arbetsmiljöverket: Anställda får jobba maximalt 49 procent av arbetstiden på distans.
  • CSN: Maximalt 60 procent för större delen av handläggarna.
  • Försäkringskassan: Maximalt 49 procent. Från 1 september 2024 sänks taket till 40 procent, på veckobasis.
  • Jordbruksverket: Maximalt 80 procent på månadsbasis.
  • Migrationsverket: Maximalt 49 procent.
  • Pensionsmyndigheten: Maximalt 80 procent.
  • Skatteverket: Arbetet ska till huvudsaklig del ske på kontoret. Omfattningen av distansarbetet varierar för olika medarbetare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA