Statskontoret föreslår tydligare mål för museerna

MUSEER2021-11-26
Efter en granskning av museimyndigheterna föreslår Statskontoret att regeringen tar fram mål som tydligt visar vad myndigheterna ska uppnå. Enligt Statskontoret har regeringens förberedelser varit otillräckliga vid tidigare omstruktureringar.

Statskontoret har analyserat resultat och lärdomar av ett urval av tidigare organisationsförändringar, för- och nackdelar med den nuvarande organisationsstrukturen, och om organisations­förändringarna har gett museimyndigheterna bättre förutsättningar att verka som fria kunskaps­institutioner.

Statskontorets analys visar att regeringens förberedelser inför tidigare omstruktureringar inom museiområdet ofta har varit otillräckliga. Det har lett till att utmaningarna har blivit större än de hade behövt vara.

Nu föreslår Statskontoret att regeringen ska ta fram tydliga mål som ger en långsiktig strategisk viljeinriktning för det statliga museiområdet. Enligt rapporten skulle sådana långsiktiga mål underlätta för regeringen att styra det statliga museiområdet och för museimyndigheterna att prioritera inom sina verksamheter.

Frånvaron av konkreta mål och systematiska uppföljningar leder till sämre styrning och lägre kvalitet på myndigheternas återrapporteringar. Regeringen har enligt Statskontoret inte följt upp beslutade organisationsförändringar och deras konsekvenser systematiskt. Museimyndigheterna har snabbt genomfört aktiviteter i linje med regeringens syfte med förändringarna. Men enligt Statskontoret har det i vissa fall försämrat måluppfyllelsen för delar av verksamheten i samband med förändringen.

Statskontoret konstaterar att det finns för- och nackdelar med alla organisationsstrukturer och att det är svårt att skilja dem från andra aspekter som kan påverka myndighetens resultat. Enligt Statskontoret finns inget optimalt antal museer i en myndighet. Myndigheten har inte heller kunnat se att ändrad organisationsstruktur påverkar museimyndigheters förutsättningar att verka som fria kunskapsinstitutioner.

De myndigheter som har ingått i Statskontorets analys är ArkDes, Moderna museet, Statens historiska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens museer för världskultur och Statens musikverk.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.