Annons:

Statskontoret pekar på brister i arbetet med mänskliga rättigheter

STATSFÖRVALTNING2022-12-01

Arbetet med att stärka insatserna för mänskliga rättigheter inom den offentliga förvaltningen har påtagliga brister och skulle behöva en tydligare styrning, konstaterar Statskontoret efter en granskning.

Statskontoret har haft uppdraget att följa upp och analysera ändamålsenligheten i insatserna för mänskliga rättigheter. Det gäller uppdrag som Uppsala universitet och Länsstyrelsen i Dalarnas län haft, samt en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner, SKR, om insatser inom området mänskliga rättigheter.

Statskontorets samlade bedömning är att det behövs en mer sammanhållen styrning av insatserna inom området mänskliga rättigheter. Enligt rapporten har de tre aktörernas sammantagna insatser nått alltför få av de omkring 1,4 miljoner anställda i staten, kommunerna och regionerna.

En förklaring är enligt rapporten att länsstyrelserna inte har haft tillräckliga resurser att nå ut. En annan förklaring är att Uppsala universitets utbildningar inte fullt ut är anpassade för olika målgrupper inom offentlig förvaltning. Statskontoret konstaterar också att aktörernas uppföljningar och redovisningar inte ger regeringen en tillräckligt tydlig bild av insatsernas utveckling och resultat.

Enligt rapporten har länsstyrelserna kommit långt i arbetet med att höja sin egen kompetens. Det gör att de har goda förutsättningar att överföra sin kompetens och erfarenhet till kommuner och regioner i större utsträckning än vad som sker i dag. Men för att det ska ske behöver länsstyrelserna själva samla sina resurser, och de behöver också ett tillskott av resurser för att genomföra sitt uppdrag.

När det gäller Uppsala universitet anser Statskontoret att lärosätet behöver utveckla och anpassa utbildningarna mer efter mottagarnas behov. Ju fler anställda inom stat, kommun och region som tar del av utbildningarna, desto mindre är risken för skiljaktiga bedömningar och förhållningssätt i frågor som rör mänskliga rättigheter, skriver Statskontoret.

De förstärkningar av resurser som Statskontoret föreslår kan enligt rapporten frigöras genom att avsluta det riktade stödet till SKR. Enligt rapporten har SKR i dag byggt upp en god kapacitet för att själva fortsätta sitt inslagna arbete inom området mänskliga rättigheter.

Statskontoret anser också att regeringen bör ställa krav på en mer enhetlig och tydlig rapportering från de statliga aktörerna, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Uppsala universitet. I ett första steg behöver aktörerna utveckla sina egna uppföljningar så att arbetet blir enklare att följa inom varje ansvarsområde, för att därefter ta fram en sammantagen bild av insatserna, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA