Statskontoret ska jaga statens tidstjuvar

FÖRVALTNINGSPOLITIK2016-02-15
Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att undersöka hur staten styr sina myndigheter, kommuner och landsting. Ett syfte är att se om den administrativa bördan kan lättas och hur medarbetarnas kunskaper kan tas till vara bättre.

Uppdraget är en del av civilminister Ardalan Shekarabis uttalade ambition att förändra styrningen bort från den modell som ofta kallas New public management, NPM. Modellen växte fram på 1990-talet som ett sätt att styra genom mål och resultat, med fokus på medborgarnas behov.

Men NPM har fått kritik, bland annat för att den lett till krav på omfattande dokumentation och uppföljning av offentliga verksamheter. En annan negativ följd har varit att NPM-styrda myndigheter tenderar att fokusera på sådant som kan mätas med kvantitativa mål, ”räkna pinnar”.

Återkommande önskemål från forskare och praktiker har varit att utgå från tillit i styrningen, minska administrationen och frigöra mer tid för kärnuppgifterna. Det framkom enligt regeringen på seminarier som finansdepartementet ordnade förra våren.

Förändringar i den riktningen är också vad regeringen efterfrågar i uppdragsbeskrivningen till Statskontoret. De administrativa arbetsuppgifterna ska bli färre, förenklas eller automatiseras. Utredarna ska leta reda på ”tidstjuvar”, både sådana som myndigheterna själva råder över och sådana som de inte kan påverka.

Målet är att ge mer tid till kärnverksamheten, minska detaljstyrningen och låta medarbetarnas erfarenhet och yrkesetik bli mer vägledande. Regeringen hoppas också att en förändrad styrning ska leda till att enskilda beslut ska fattas utifrån en helhetsbild.

Granskningen ska innehålla fallstudier av hur styrningen fungerar i dag, och den ska sedan jämföras med en styrning ”som kännetecknas av tillit och förtroende”.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.