Bild: Casper Hedberg

Stor risk för kriminalvårdare att utsättas för hot och våld

KRIMINALVÅRDEN2024-06-25

Tre av fyra kriminalvårdare uppger att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. Över en tredjedel har själva utsatts. ”Det finns få eller inga andra verksamheter där en lika stor risk att utsättas för hot eller våld skulle accepteras”, kommenterar Joachim Danielsson, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, en ny rapport.

Rapporten om kriminalvårdarnas arbetssituation är gjord på uppdrag av ST och enkätundersökningen har genomförts av Novus. Resultatet visar att hot och våld är det enskilt största arbetsmiljöproblemet.

Totalt uppgav 75 procent av de drygt 1 000 svarande att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. 37 procent svarar att de själva utsatts under det senaste året.

Det kan jämföras med när samma frågor ställdes för två år sedan, då 78 procent uppgav att det förekom hot och våld på arbetsplatsen och 31 procent att de själva utsatts.

”Det finns få eller inga andra verksamheter där en lika stor risk att utsättas för hot eller våld skulle accepteras. Det är i denna miljö som regeringen menar att gängen ska knäckas och våldsspiralen ska upphöra. Det är feltänkt”, kommenterar Joachim Danielsson, ordförande för ST inom Kriminalvården, resultaten i ett pressmeddelande.

Risken att utsättas för hot och våld är störst vid fysiska möten på arbetsplatsen, enligt rapporten. Det är också de intagna som till allra största delen uppges vara de som står bakom handlingarna. Samtidigt uppger de svarande att hot och våld även uttrycks via exempelvis telefonsamtal och av enskilda privatpersoner.

På frågan om man anpassat ett myndighetsbeslut för att minska risken att bli utsatt svarar 12 procent ja, 88 procent nej.

För att förbättra situationen önskar sig de svarande ST-medlemmarna möjligheten att slippa ha hela sitt namn på namnbricka och beslutsdokument. De vill också slippa att arbeta ensamma, och att straffen för hot och våld på arbetsplatsen ska bli hårdare.

”Om vi ska bygga ut vår kriminalvård krävs det mer än fler våningssängar och celler. Det behövs personal som kan arbeta tryggt med målet att få de som dömts till fängelse att inte hemfalla i brottslighet igen”, konstaterar Joachim Danielsson.

Näst efter hot och våld anser de svarande att det största arbetsmiljöproblemet är stor arbetsbelastning och högt tempo. I rapporten anger 59 procent av de svarande att deras arbetsbelastning ökat de senaste två åren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA