Stora brister i hantering av EU-stöd

REVISION2020-03-16
Ekonomistyrningsverket, ESV, har hittat ovanligt stora fel i den svenska hanteringen av EU-stöd i den årliga revisionen. Det är främst Jordbruksverket och ESF-rådet som drabbas av kritiken.

ESV har genomfört sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut. Enligt ESV fungerar den svenska förvaltningen av EU-stöd bra överlag, men vid årets revision har myndigheten hittat större fel i hanteringen än tidigare år.

Enligt revisionen är myndigheternas räkenskaper tillförlitliga för de flesta EU-programmen. Men det finns ett par tydliga undantag. För första gången under den innevarande programperioden har utbetalningarna inom två av de svenska programmen en felprocent över två procent, vilket är gränsen för när EU‑kommissionen bedömer att hanteringen inte är tillfredsställande.

”ESV har dessutom hittat betydande brister i Jordbruksverkets förvaltningssystem för att fånga upp felaktigheter i sin hantering av EU‑stöd. Vi ser brister i de små programmen för hav och fiske samt lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket har även ett it-system som inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till och återkrav från mottagarna inom jordbrukarstöden. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och det är allvarligt att det kvarstår”, konstaterar avdelningschef Ulrika Bergelv i ett pressmeddelande.

ESV har också hittat påtagliga brister i ESF-rådets förvaltningssystem. Det gäller främst två av Europeiska socialfondens program.

”Deras felaktiga utbetalningar rör inte så stora belopp sett till de totala EU-medlen som kommer till Sverige, men det har funnits betydande systematiska felaktigheter i hanteringen av de aktiviteter där myndigheten själv deltagit i arbetet genom upphandlade projekt”, konstaterar Ulrika Bergelv.

Tillsyn EU-medel

Svenska myndigheter administrerar drygt 12 miljarder kronor i stöd från EU varje år. ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EUs fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige. ESV lämnar varje år en rapport och ett uttalande till kommissionen om EU-medlen i fonderna har använts på rätt sätt.

Källa: ESV

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.