Stora klimatvinster med digitala möten

DIGITALISERING2020-04-06

Digitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.

Diginord är ett projekt för utbyte av kunskap om digitala möten och klimatsmart digitalt samarbete inom och mellan de nordiska länderna. Diginord har genomförts under ledning av Trafikverkets projekt Remm, Resfria/digitala möten i myndigheter, och finansierats av Nordiska ministerrådet.

Projektet Remm är ett regeringsuppdrag som drivs av Trafikverket sedan 2011 med målsättningen att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Samarbetet har lett till kraftigt minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresandet hos flera myndigheter som deltagit i samarbetet länge.

Göteborgs universitet har enligt ett pressmeddelande om Diginord gått från 7 000 timmar digitala möten under 2013 till 38 500 timmar under förra året.

Totalt presenterar rapporten 22 fallstudier som exempel på en omfattande och kraftfull digital mötesutveckling i Norden. Exemplen är hämtade från alla de nordiska länderna, från ministerier, universitet, myndigheter, frivilligorganisationen och privata företag, samt även från kommittéer under Nordiska ministerrådet.

Rapporten innehåller också rekommendationer för myndigheter och andra aktörer som vill öka användningen av digitala möten i sin verksamhet.

Diginords åtta rekommendationer

  • Uppmuntra och hjälp myndigheter och andra offentliga organisationer att öka andelen digitala möten och digitalt samarbete.
  • Anta en mötes- och resepolicy som inkluderar både digitala möten och affärsresor, och som uttryckligen främjar användningen av digitala möten.
  • Få ledningens stöd för att implementera digitala möten och se till att de lever som de lär – walk the talk.
  • Kombinera arbetet med affärsresor och digitala möten: marknadsföring av digitala möten kommer inte att minska affärsresevolymerna väsentligt om det inte kombineras med reserestriktioner.
  • Informera, utbilda och träna anställda i att ha bra, produktiva och trevliga digitala möten.
  • Integrera digitala möten i organisationens ledningssystem och skapa rutiner för att mäta och rapportera digitala möten.
  • Upprätta ett nordiskt nätverk för klimatsmart digitala möten och samarbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA