Stora variationer i myndigheternas redovisning

STATSFÖRVALTNING2020-05-29
Myndigheternas efterlevnad av nya krav på hur årsredovisningar ska göras varierar stort. Det kommer Ekonomistyrningsverket, ESV, fram till efter en genomgång av ett urval myndigheter.

Från 1 januari 2019 började ett antal regeländringar för myndigheternas resultatredovisning att gälla. I en rapport till regeringen redovisar ESV att de nya kraven på resultatredovisning har slagit igenom i varierande omfattning. Flera myndigheter har klarat de flesta kraven, medan andra inte uppfyller kraven.

Enligt ESV är det framför allt nya bestämmelser om att redovisa ärenden och styckkostnader som har fått visst genomslag. Nästan alla stora ärendehandläggande myndigheter redovisar nu både antal ärenden och styckkostnader. Små myndigheter med ärendehandläggning som huvudsaklig uppgift redovisar i regel antal ärenden, men inte styckkostnader.

Men ESV konstaterar också att det är flera myndigheter som inte når upp till de nya kraven. Det saknas ofta redovisade data till grund för bedömningar i förhållande till mål, tidsserier till effektorienterade data och analys av könsuppdelad statistik.

Enligt ESV tycks myndigheterna i urvalet överlag vara nöjda med det nya regelverket. De flesta har inte behövt förändra de interna förutsättningarna för resultatredovisningen i någon större utsträckning, och anser att resultatredovisningarna har blivit bättre utan att det har påverkat vare sig arbetssätt eller resurser. Några av myndigheterna har dock en del utvecklingsarbete som väntar, konstaterar ESV.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.