Svag ökning av sjukfrånvaro efter återgång

SJUKFRÅNVARO2022-06-21

Återgången till kontoren har medfört en högre sjukfrånvaro på myndigheter där många tidigare arbetade hemifrån på heltid, exempelvis på Skatteverket och Arbetsförmedlingen. ”När man rör sig i samhället och träffar kollegor utsätter man sig också för fler smittor”, säger Sofia Martell, chef på Skatteverkets HR-enhet.

Skatteverket är en av de myndigheter som haft relativt låg sjukfrånvaro under pandemin. Där har i stort sett alla anställda kunnat arbeta hemifrån. Enligt statistik från Arbetsgivarverket hade myndigheten 2021 en sjukfrånvaro på 3,8 procent.

I maj i år var den siffran 4,3 procent. Ökningen handlar till största del om att korttidssjukskrivningarna blivit fler.

– Sedan restriktionerna släppte och vi delvis gick tillbaka till kontoren har vi sett en liten ökning av sjukfrånvaron, men det hade vi räknat med, säger Sofia Martell på Skatteverkets HR-enhet.

Enligt Arbetsgivarverkets statistik steg andelen långtidssjukskrivningar på Skatteverket en aning under 2021, från 52,4 procent av all sjukfrånvaro 2020 till 59,5 procent 2021.

– Men vi kan se att långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, som stress och utmattning, sjunkit den senaste tiden. Den siffran har legat stadig på drygt 50 procent i flera år, men är nu nere på 47 procent, säger Sofia Martell.

Det är värt att notera, framhåller hon, eftersom det fanns farhågor om att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa skulle öka efter pandemin – exempelvis befarades att konflikterna skulle öka när alla sågs på kontoret igen.

– Men så verkar det inte alls ha blivit, konstaterar Sofia Martell.

Även på Arbetsförmedlingen har sjukfrånvaron ökat något sedan restriktionerna hävdes.

– Nu kan vi se att de har planat ut, men de ligger fortfarande lite högre än för sex månader sedan, säger Sofie Mattsson, chef på enheten för arbetsmiljö och hälsa på Arbetsförmedlingen.

Räknat från maj och tolv månader bakåt ligger Arbetsförmedlingens genomsnittliga sjukfrånvaro på 5,7 procent, jämfört med 5,3 procent under 2021.

Under förra året sjönk sjukfrånvaron på Arbetsförmedlingen med 0,8 procentenheter jämfört med året innan, vilket innebär att dagens sjuktal fortfarande är lägre än de var 2020.

– Det är jättespännande, och vi försöker nu analysera vad det är som ligger bakom detta, säger Sofie Mattsson.

När det gäller korttidssjukskrivningarna menar hon att hemarbetet haft positiva effekter, men varför siffrorna var lägre 2021 än 2020, som båda var pandemiår, vet hon inte.

– Om medarbetarna drabbades av färre virus eller om det var så att sjuknärvaron ökade, det vet vi inte och jag tror att det är viktigt att inte dra några förhastade slutsatser. Det är lätt att titta på siffrorna och tänka ”oj, vad bra det är med hemarbete”, men det är inte säkert att det är så enkelt. 

Vad gäller minskningen av långtidssjukskrivningarna tror Sofie Mattsson inte att det finns så starka kopplingar till pandemin och hemarbetet.

– Under det senaste året har vi gjort en satsning på våra interna rehabiliteringsprocesser och jag tror och hoppas att den har haft effekt.

Liksom 2020 hade de myndigheter där det varit svårare att arbeta på distans relativt sett hög sjukfrånvaro 2021. Av samtliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter var det Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården som hade högst sjukfrånvaro under 2021, 7,8 respektive 7,1 procent.

Maria Emtfors, enhetschef för kompetensförsörjning på Statens institutionsstyrelse, SiS, konstaterar att pandemiåren varit väldigt utmanande för verksamheten på många vis, bland annat med högre sjukfrånvaro.

– Vår verksamhet bedrivs dygnet runt och de allra flesta medarbetare behöver vara på plats. Vi har sett en högre sjukfrånvaro under hela pandemin, ända till långt in på våren i år. Men nu börjar vi ana en minskning, säger hon.

Myndighetens mål är nu att få ner sjukfrånvaron till än lägre nivå än innan pandemin, då den enligt Arbetsgivarverkets statistik låg på 7,3 procent.

– Sjukfrånvaron är ett prioriterat område med satsningar på att förebygga ohälsa, säger Maria Emtfors.

SiS har inget siffersatt mål för sjukfrånvaron, utan satsar på att den ska vara ”så låg som möjligt”.

– Samtidigt har vi en krävande verksamhet där det förekommer inslag av hot och våld, så en nollvision är kanske inte realistisk, säger Maria Emtfors.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.