Svagt arbete mot korruption

SKATTEVERKET2018-05-08
Skatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.

För två år sedan avslöjade Kalla fakta i TV4 att Skatteverkets dåvarande överdirektör Helena Dyrssen försökte förvarna en tidigare kollega inför en mediegranskning baserad på uppgifter som begärts ut från Skatteverket. Myndighetens dåvarande generaldirektör Ingemar Hansson visste om det, men sade inte ifrån.

Dyrssen avgick medan Hansson satt kvar. Själv blev han även kritiserad året därpå, då det framkom att han utnyttjat sin position som generaldirektör i en affärstvist som hans särbo var part i. Finansminister Magdalena Andersson, S, deklarerade då att Ingemar Hansson skulle få nya arbetsuppgifter.

Varken då eller nu har Skatteverket en hanteringsordning för incidenter där verksledningen är inblandad, konstaterar myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring oegentligheter. Avsaknaden av en sådan ordning innebär att myndigheten riskerar att utsättas för hård kritik även framöver, anser internrevisorerna.

Enligt rapporten saknar Skatteverkets arbete kring korruption och andra oegentligheter generellt tydlig styrning och tydliga signaler från ledningen. Mycket av det arbete som görs bedrivs av spontana grupperingar, vilket gör det personberoende och sårbart. Arbetet med riskanalyser kring korruption sköts inte heller systematiskt.

I rapporten framgår också att Skatteverket har mycket få uppgifter sparade om tidigare ärenden rörande oegentligheter. Alla utredningar som gjorts av myndighetens internutredare har nyligen raderats med hänvisning till den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Det kan ha varit en förhastat åtgärd, enligt internrevisionen, som noterar att myndigheten därmed saknar ett viktigt underlag för att dra slutsatser om Skatteverkets skydd och motståndskraft mot oegentligheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.