Bild: Maria Groth/Mostphotos

Tjänsteman vid Regeringskansliet får 800 000 kronor för att sluta

REGERINGSKANSLIET2024-05-06

Ett departementsråd vid Regeringskansliet har köpts ut av arbetsgivaren. Personen är för närvarande arbetsbefriad med full lön och får vid anställningens slut i september en klumpsumma på 790 800 kronor. Regeringskansliet vill inte uppge bakgrunden till utköpet.

Enligt den överenskommelse som arbetsgivaren och tjänstemannen undertecknade i april upphör anställningen i september. Departementsrådet, som arbetat i Regeringskansliet en längre tid, får då 790 800 kronor i avgångsvederlag.

Nyhetsbyrån Siren har frågat Regeringskansliet om bakgrunden till överenskommelsen, men arbetsgivaren vill inte uttala sig i det enskilda ärendet.

”Regeringskansliet går som regel inte in på frågor som rör relationen mellan arbetsgivaren och enskilda medarbetare”, skriver Jenny Ryderstedt på kansliets presstjänst i ett mejlsvar till Nyhetsbyrån Siren.

”En överenskommelse föregås alltid av en dialog mellan arbetsgivare och anställd. Från arbetsgivarens perspektiv är överenskommelsen ett resultat av en samlad bedömning av flera faktorer som är specifika för det enskilda fallet”, tillägger Jenny Ryderstedt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA