Trafikverket positivt till att få stänga av fuskare från körkortsprov

TRAFIKVERKET2022-10-07
Trafikverket är positivt till att ansvara för att stänga av den som fuskar vid körkortsprov från att delta i nya prov. Det framgår av myndighetens remissvar till regeringen.

En promemoria om regler för sanktioner mot fusk vid körkortsprov har skickats på remiss till berörda myndigheter och andra aktörer. Riksdagen har redan ställt sig bakom ett regeringsförslag om avstängning av den som blir påkommen med att fuska vid prov på transportområdet. I promemorian föreslås att Trafikverket ska bli ansvarig myndighet, och att avstängning ska ske under ett eller två års tid beroende på hur allvarligt fusket har varit.

Mellan mars 2020 och januari 2022 anmäldes 300 personer för fusk på teoriprov för körkort för personbil. Under 2021 genomfördes 545 000 teoriprov för behörigheterna A, AM och B.

Trafikverket pekades ut som ansvarig myndighet redan i den utredning från Transportstyrelsen som regeringsförslaget utgick från. De föreslagna reglerna innebär att både kunskapsprov och körprov ska omfattas av möjligheten att stänga av den som fuskar.Transportstyrelsen har inga invändningar mot förslaget i sitt remissvar.

Inte heller Trafikverket har några invändningar mot att myndigheten blir ansvarig för den nya uppgiften. Däremot lyfter myndigheten i sitt remissvar fram några frågor som myndigheten anser behöver förtydligas.

Det finns i underlagen ingen vägledning om vad användning av otillåtna hjälpmedel egentligen innebär, skriver Trafikverket. Myndigheten har redan i dag problem vid tillämpningen av dagens regler. Trafikverkets medarbetare har inte rätt att utföra kroppsvisitationer och har mycket små möjligheter att hålla kvar personer i väntan på polis. Det innebär enligt myndigheten att det i praktiken blir svårt att bevisa användning av otillåtna hjälpmedel.

Det är enligt remissvaret också oklart hur regeln om ett eller två års avstängning ska tillämpas. Enligt Trafikverket är det oklart om avstängning i två år ska vara huvudregeln och ett år tillämpas i det som kallas för mindre klandervärda fall, eller om ett år ska vara huvudregeln och två år förbehållet för det som kallas allvarlig överträdelse. Myndigheten påpekar att avstängning från körkortsprov kan vara mycket ingripande för den enskilde och förordar därför att fusk i normalfallet ska leda till ett års avstängning.

Enligt förslaget ska en avstängning från Trafikverket inte omfatta prov som arrangeras av någon annan aktör. Trafikverket anser att en avstängning åtminstone på sikt bör gälla prov hos alla aktörer. Annars finns en risk att förtroendet minskar för andra aktörer, om det ställs andra krav vid dessa prov, skriver myndigheten i remissvaret.

Enligt promemorian innebär förslagen att Trafikverket får ytterligare uppgifter, men bedömningen är att omfattningen är begränsad och att ökade kostnader därför ryms inom befintliga anslagsramar. Inte heller Trafikverket har några invändningar vad gäller ökad arbetsbörda.

Övriga myndigheter som besvarat remissen är i huvudsak positiva till förslagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.