Tvångsvårdade trakasserar personal på nätet

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2018-03-15

Tvångsvårdades tillgång till internet har lett till allvarliga arbetsmiljöproblem på Statens institutionsstyrelse, SiS. Man lägger ut bilder på personalen, hotar dem på sociala medier och lägger ut annonser på säljsajter i personalens namn, säger STs avdelningsordförande Thord Jansson.

Enligt Thord Jansson har myndighetens institutioner olika praxis för i vilken utsträckning tvångsvårdade har tillgång till internet och sociala medier. Vissa tillåter det bara under skoltid, andra har inga större begränsningar. Detta har växt till ett stort arbetsmiljöproblem för personalen, anser ST inom SiS.

– Man fotar personalen, lägger ut bilder och hotar dem på sociala medier. En anställd har visats en bild på ett lemlästat barn och fått höra att så här kommer din son att se ut när jag är klar med honom. Man försöker sälja saker som inte finns, det vill säga begå bedrägerier på köp- och säljsajter, i anställdas namn. Man har slutna Facebookgrupper där vi har starka misstankar om att man synkroniserat upplopp, och man har kontakt med kompisar på rymmen för att beställa knark, berättar Thord Jansson.

Det är inte bara personalen som blir drabbad, utan även andra intagna som kan ha skyddad identitet eller en hotbild emot sig, förklarar Thord Jansson.

Jimmy Haller, nationellt huvudskyddsombud vid myndigheten, berättar för Publikt att han har uppmärksammat myndighetsledningen på problemen och på att praxis skiftar, men att han inte fått något svar.

På dagens regeringssammanträde väntas regeringen besluta om en proposition med nya regler för tvångsvården inom SiS, som gäller både unga och missbrukare – ”Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem”. 

Det exakta innehållet i regeringens lagförslag är ännu inte känt, men i den lagrådsremiss som föregått propositionen föreslås att inskränkningar i rätten att använda kommunikationstjänster ska kräva ett beslut, och att inskränkningarna ska gälla i högst 14 dagar innan det ska omprövas. Bakgrunden är bland annat att tvångsvårdade unga ska ha möjlighet att utöva sin yttrandefrihet, bland annat med hänvisning till FNs barnkonvention.

ST befarar att arbetsmiljöproblemen kommer att cementeras eller förvärras om propositionen följer lagrådsremissens förslag och antas av riksdagen.

– Det finns saker i det här förslaget som är bra, som stärker de tvångsvårdades rättssäkerhet och rättstrygghet, exempelvis möjligheten att överklaga. Men vi befarar exempelvis att den reglering som föreslås när det gäller tillgången till telefon och internet kommer att gå ut över personalen, säger Jimmy Haller.

ST är kritiskt till att man främst gjort bedömningar utifrån ett barn- och klientperspektiv, inte utifrån säkerhets- eller personalperspektiv.

– Det är klart att man ska ha tillgång till internet, men varför är det en rättighet att sprida hot och hemska bilder? säger Jimmy Haller.

Det finns även andra problem med de regler som föreslås i den tidigare lagrådsremissen, anser ST inom SiS. Exempelvis att avskiljning föreslås få ske i högst 4 timmar mot tidigare 24 timmar. 

– Reglerna som föreslås är oflexibla. Det är till exempel vanligt att man somnar efter att ha varit våldsam och utåtagerande. Säg att man blir avskild på kvällen eller natten, och somnar, ska vi då väcka ungdomen eller klienten och ta risken att det uppstår en ny konflikt mitt i natten när vår bemanning inte är särskilt stark? Jag förstår syftet med regeln, men det borde finnas mer flexibilitet, till exempel att det under natten kan räcka med att den som är avskild påkallar uppmärksamhet för att bryta avskiljningen.

I Statens institutionsstyrelses remissvar skriver myndigheten att tillgång till sociala medier dygnet runt skulle kunna påverka behandlingen negativt. Enligt myndighetens presstjänst anser Statens institutionsstyrelse därför att det är bra att användningen av elektroniska kommunikationstjänster kan begränsas med stöd av de nya bestämmelserna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA