Ungdomshem kritiseras för bristande bemanning

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-09-20

För andra gången i år kritiserar Inspektionen för vård och omsorg ett SiS-hem i norra Sverige för otillräcklig bemanning och bristande respekt i bemötandet av ungdomarna. Vid ett par tillfällen har ungdomar misshandlats av andra ungdomar och en person i personalen ska ha utsatt flera flickor för sexuella handlingar.

Av:  Linda Kling

I januari 2023 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en tillsyn av ett av Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem i norra Sverige. Ivo kritiserade då SiS-hemmet för bland annat otillräcklig bemanning och bristande respekt i bemötandet av ungdomarna.

Vid en ny tillsyn i september konstaterar Ivo att de åtgärder SiS vidtagit sedan förra tillsynen inte varit tillräckliga. Myndigheten anser att ungdomshemmet fortfarande brister i fråga om bemanning och bemötande.

Under tillsynen framkom att det vid minst två tillfällen hänt att ungdomar misshandlats av andra ungdomar då de lämnats utan uppsikt av personal. Dessutom ska en timanställd medarbetare ha utsatt flera flickor för sexuella handlingar. När det uppdagades togs personen ur tjänst och händelserna polisanmäldes.

Enligt ledningen är det den ansträngda bemanningssituationen som är grunden till problemen. Under året har flera åtgärder för att komma till rätta med brister i bemötande och personalnärvaro fått avbrytas på grund av personalbrist. Bland annat stoppades en satsning på handledning av personalen.

SiS har nu till 3 oktober på sig att redovisa åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA