Uppmärksammar brister i statens förvaltningskultur

STATSFÖRVALTNING2021-01-22
Den statliga förvaltningskulturen är i grunden god, men begränsas bland annat av utebliven fortbildning av de anställda och av brister i myndighetsledningars öppenhet, konstaterar Statskontoret efter en granskning.

Statskontoret har undersökt hur myndigheterna arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur och vilka utmaningar och möjligheter som myndigheterna ställs inför i det arbetet. En god förvaltningskultur måste vara en integrerad del av ledarskapet, konstaterar Statskontoret i ett pressmeddelande. Närvarande chefer som kan stötta medarbetare i deras arbete har bättre förutsättningar att motverka korruption. En av våra lärdomar är att chefer behöver tid och kunskap för att kunna vara närvarande, skriver Statskontoret.

Enligt Statskontoret använder myndigheterna diskussioner mellan ledning och medarbetare för att skapa samsyn om uppdraget. Verksamhetens organisation används som ett verktyg för att öka enhetligheten. Men vissa myndigheters arbete med att ta fram egna värdeord för att skapa samsyn om uppdraget kan vara riskfyllt. Det finns flera risker med egna värdeord, till exempel att principerna i den statliga värdegrunden trängs undan, skriver Statskontoret.

En annan risk som Statskontoret pekar på är att aktiviteter för en god förvaltningskultur blir engångsföreteelser. Riktlinjer om till exempel jäv, bisysslor och om hur chefer och medarbetare ska hantera misstankar om korruption och oegentligheter kan motverka intressekonflikter och främja en god förvaltningskultur. Men för att sådana interna styrdokument ska kunna bidra till en god förvaltningskultur måste de även vara välkända, lättillgängliga, enkla att förstå samt anpassade till den specifika verksamheten, konstaterar Statskontoret.

En god förvaltningskultur kräver att medarbetarna är involverade och har förtroende för ledningen. Enligt rapporten kan ledningen främja detta genom att vara öppna om viktiga beslut, samtidigt som öppenheten inte får hämma ledningens beslutsförmåga.

I rapporten konstateras att de flesta myndigheter har en introduktionsutbildning. Men kvaliteten motsvarar inte alltid de anställdas behov. Myndigheterna måste enligt rapporten säkerställa att introduktionsutbildningarna ger medarbetarna den kunskap och redskap de behöver för att vara trygga i rollen som statsanställd. Enligt Statskontoret är det relativt få myndigheter som erbjuder fortbildning som rör rollen som statsanställd, trots att det går att inkludera den statliga värdegrunden i andra utbildningar där medarbetare kan fördjupa sin kunskap.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.