En kvinnlig arbetsförmedlare med utländsk härkomst anmälde fyra arbetskamrater för åratal av kränkningar, förtal och mobbning.
Bild: Getty Images.
En kvinnlig arbetsförmedlare med utländsk härkomst anmälde fyra arbetskamrater för åratal av kränkningar, förtal och mobbning.

Utredning av trakasserianklagelser får kritik

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-08-13
Arbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.

En kvinnlig arbetsförmedlare med utländsk härkomst hade anmält fyra arbetskamrater för åratal av kränkningar, förtal och mobbning, händelser som hon satte i samband med sitt etniska ursprung. Den lokala ledningen för Arbetsförmedlingen satte efter anmälan in flera åtgärder, bland annat samtal med en extern HR-konsult. Man genomförde också konfliktlösningssamtal på arbetsplatsen och erbjöd samtal inom företagshälsovården.

Kvinnan som sade sig vara utsatt ansåg dock att situationen bara förvärrades, och anmälde arbetsgivarens hantering till Diskrimineringsombudsmannen, DO. I sin anmälan pekar hon bland annat på att den anlitade HR-konsulten bekräftade att hon utsatts för kränkande särbehandling. Men när utredningen redovisades var formuleringen i stället att ”den bild av situationen som framträtt (är) att det finns en miljö på vårt kontor som har tillåtit en upplevelse av kränkande särbehandling”.

Enligt Arbetsförmedlingen låg fokus i processen på försoning och acceptans mellan de berörda, inte på att utmäta skuld. Men även DO reagerar emot att ledningen inte gjorde en egen bedömning av om det förekommit trakasserier. ”Arbetsgivaren kan inte låta utredningen stanna vid att konstatera att ord står mot ord, utan måste bilda sig en egen uppfattning om riktigheten av de uppgivna trakasserierna”, skriver DO i sitt beslut.

DO anmärker också på att det tog lång tid, närmare fyra månader, innan Arbetsförmedlingen startade sin utredning. Det finns en lagstadgad skyldighet att utreda misstänkta trakasserier enligt diskrimineringslagens grunder, bland annat trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Enligt en tidigare dom i Arbetsdomstolen är även en fördröjning på en och en halv månad alltför lång.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.