Utredning vill ge barn starkare ställning i domstol

DOMSTOLARNA2023-08-23

Barn bör få en starkare ställning i landets domstolar, bland annat genom att oberoende barnombud i rättsprocessen införs och särskilda barnrättsbyråer inrättas, föreslår Barnrättsutredningen.

Den särskilda utredaren Anita Linder, som nu överlämnat sitt betänkande, har haft regeringens uppdrag att utreda barns möjligheter att utkräva sina rättigheter.

”Trots att det är mer än 30 år sedan Sverige tillträdde barnkonventionen, och konventionen numera gäller som lag i Sverige, får inte alltid barn sina rättigheter tillgodosedda”, skriver Anita Linder tillsammans med utredningens sekreterare Christopher Carlson och Lina Hjorth Warlenius i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Utredningen föreslår att Sverige ratificerar ett tilläggs­protokoll till barnkonventionen som innebär att barn ska ha rätt till ett klagomålsförfarande i FNs barnrättskommitté. Det skulle enligt utredarna innebära en yttersta garanti för att barn får möjlighet att pröva en påstådd rättighetskränkning.

Utredningen vill också ge barn i fler situationer rätt till offentligt biträde på statens bekostnad och en stärkt rätt för barn under 15 år att komma till tals och överklaga beslut om placeringar utanför hemmet.

”Det finns barn som står utan stöd från sina vårdnadshavare eller andra vuxna i sin närhet. Vi har mött barn och unga som ensamma har fått kämpa för att få den hjälp de behöver och ibland också tvingats ta ansvar för syskon och föräldrar. Dessa barn har ofta haft ett stort antal kontakter med olika myndigheter men har ändå aldrig fått ett samlat stöd utifrån sina faktiska behov. Många barn beskriver det som mycket svårt att utan en vuxen vid sin sida medverka i utredningar med myndigheter och domstolar”, skriver utredarna i debattartikeln.

Därför föreslår utredningen att det införs ett särskilt oberoende barnombud som ger stöd till barn med omfattande behov av stöd och hjälp. Att barnombuden är oberoende ska garantera att barn i utsatta situationer har någon att vända sig till när det allmänna brister.

”Vi föreslår att staten ska finansiera och på andra sätt bidra till att det etableras barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barn­ombud i civilsamhället. Målsättningen är att det på sikt ska finnas barnrätts­byråer i varje län”, skriver utredarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA