Välfärdssystem ekonomiskt skydd under pandemin

CORONA2022-02-28

Välfärdssystemet har jämnat ut inkomstförlusterna under pandemin, enligt en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Arbetsinkomsterna minskade snabbt när pandemin drabbade Sverige under våren 2020, men de återhämtade sig under sommaren och hösten samma år, enligt rapporten från IFAU. I genomsnitt minskade arbetsinkomsterna under 2020 med närmare 700 kronor per månad och person, en minskning på 2,7 procent. Pandemin drabbade olika grupper olika hårt ekonomiskt, men enligt IFAU ha välfärdssystemet jämnat ut inkomstförlusterna.

De grupper som påverkades mest av pandmin förlorade enligt rapporten fyra till fem procent av sin arbetsinkomst. Det gäller grupper som unga vuxna, låginkomsttagare, boende i utsatta områden och anställda i branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin.

”Inkomstförlusterna är begränsade om man jämför med 1990-talskrisens första år, då svenskarna i genomsnitt förlorade tolv procent av sina arbetsinkomster”, konstaterar Lisa Laun, en av flera rapportförfattare, i ett pressmeddelande.

Välfärdssystemet kompenserade delvis de drabbade för inkomstbortfallet, vilket enligt IFAU gjorde att det totala inkomstbortfallet stannade på ungefär 400 kronor per månad i genomsnitt. Drygt hälften av skyddet kom från det befintliga välfärdssystemets arbetslöshets-, sjuk- och familjeförmåner. Återstoden berodde på de extra coronaåtgärder som infördes för att förstärka välfärden, till exempel generösare a-kasseregler, karensavdragsersättning och förstärkt bostadsbidrag för barnfamiljer.

De som förlorat mest i arbetsinkomst fick enligt rapporten också mest ersättning från välfärdssystemet, vilket jämnade ut inkomstskillnaderna mellan olika grupper.

”Det är tydligt att utan de extra coronaåtgärderna hade många som drabbats ekonomiskt av covid-19 haft ett svagt inkomstskydd”, framhåller rapportförfattaren Anna Sjögren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA