Varnar för allvarliga följder om bistånd halveras

BISTÅND2015-11-02

Skulle det svenska biståndet halveras blir konsekvenserna katastrofala i fattiga länder, enligt biståndsorganet Sida. Resultatet kan bli att tiotusentals barn blir utan skolgång och miljoner utan rent vatten.

Finansdepartementet har bett utrikesdepartementet att räkna på konsekvenserna av en nedskärning av biståndet med 60 procent, uppger SVT. Bakgrunden är att det ökade flyktingmottagandet för med sig stora kostnader, och för att finansiera dem vill regeringen använda en större andel av biståndsanslaget. I år används cirka 20 procent av de 40 miljarder kronor som anslagits till bistånd till kostnader inom landet till följd av flyktingmottagande.

Migrationsverkets senaste prognos för antalet asylsökande kan innebära kostnadsökningar på upp till 70 miljarder kronor. Enligt en översikt som Sida gjort skulle en halvering av det globala utbildningsstödet innebära att 50 000 barn blir utan skolgång. Halveras stödet för vatten och sanitet blir 4,5 miljoner människor utan rent vatten och 4 miljoner färre får tillgång till förbättrad sanitet. På område efter område visar Sidas genomgång på mycket allvarliga konsekvenser om de svenska biståndsmedlen dras in enligt UDs räkneexempel.

”Vi räknar med att regeringen tittar på fler alternativ för att finansiera ökade kostnader för flyktingmottagandet, men är förstås beredda att genomföra det regeringen beslutar”, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA