Länsstyrelsen i Kalmar län behöver spara 14,5 miljoner kronor under 2022, och varslar nu totalt 15 anställda om uppsägning.
Länsstyrelsen i Kalmar län behöver spara 14,5 miljoner kronor under 2022, och varslar nu totalt 15 anställda om uppsägning.

Varsel på Länsstyrelsen i Kalmar län

LÄNSSTYRELSERNA2021-04-20

Länsstyrelsen i Kalmar län varslar totalt femton anställda om uppsägning. Dessutom tillsätts inte fem tjänster som för tillfället är vakanta. ”Just nu är det mycket oro och förtvivlan eftersom man vet väldigt lite”, säger STs sektionsordförande Ann-Eva Zidén.

Enligt årsredovisningen för 2020 gick Länsstyrelsen i Kalmar län med ett underskott på 6,3 miljoner kronor, vilket enligt myndigheten beror på stigande utgifter för personalens löner samt uteblivna intäkter och ökade kostnader till följd av coronapandemin.

Eftersom länsstyrelsen också behöver spara 14,5 miljoner kronor under 2022, har myndigheten nu valt att varsla tolv personer, säger Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län, till Publikt.

– Vi har konstaterat att lönekostnaderna har ökat mer än vad förvaltningsanslaget har ökat. Därför behöver vi rätta kostymen efter anslaget.

Ytterligare tre anställda varslas om uppsägning eftersom regeringen har lyft bort ansvaret för handläggning av ersättning kring solcellsstöd från länsstyrelserna. Därför behövs inte personal för att utföra de arbetsuppgifterna längre, enligt Peter Sandwall.

Utöver de varslen på totalt femton tjänster har Länsstyrelsen i Kalmar län också valt att inte tillsätta fem tjänster som för tillfället är vakanta.

– Det är en del i samma besparingsarbete där vi har tittat på inom vilka områden som vi kan få ned lönekostnaderna, säger Peter Sandwall.

Det finns omkring 270 anställda vid Länsstyrelsen i Kalmar län, varav 45 ST-medlemmar. Beskedet om övertalighet nådde personalen i måndags, berättar STs sektionsordförande Ann-Eva Zidén.

– Just nu är det mycket oro och förtvivlan eftersom man vet väldigt lite. Närmast ska det göras en omplaceringsutredning och kretsindelning som ska vara klar inom några veckor, säger hon till Publikt.

Hur många ST-medlemmar som till sist kommer att beröras går inte att säga i nuläget, eftersom det ännu inte är uttalat i vilka delar av verksamheten som uppsägningarna kommer att verkställas.

– Det beror på hur kretsarna blir. Men absolut kan ST-medlemmar komma att bli drabbade, säger Ann-Eva Zidén.

Hon förväntar sig dock att det blir färre än femton anställda som får lämna sina anställningar på Länsstyrelsen i Kalmar län i slutändan, eftersom det finns ytterligare vakanta tjänster inom verksamheten som det kan bli aktuellt att omplaceras till.

Processen där facket och arbetsgivaren ska komma fram till vilka som berörs av varslet beräknas bli klar senast vid halvårsskiftet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA