Vill ha tydligare regler för uppehållstillstånd

MIGRATIONSVERKET2020-12-08
Regeringens förslag om migrationspolitiken måste förtydligas, skriver Migrationsverket i ett remissvar. Myndigheten pekar bland annat ut kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap och kraven för förlängt uppehållstillstånd.

I juli 2016 övergick Sverige från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den nya tillfälliga lagen innebar ett systemskifte för asylsökande och deras anhöriga, konstaterar Migrationsverket i ett pressmeddelande. Förslaget att övergå till tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, där fler krav ska uppfyllas för permanent uppehållstillstånd, kommer att innebära ännu ett systemskifte. Det gäller oavsett om personen är skyddsbehövande, arbetstagare eller anhörig till svensk medborgare, skriver Migrationsverket.

”Efter flera års tillfällig lagstiftning är vi i grunden positiva till ett samlat regelverk, men ser flera avgörande delar som skulle behöva tydliggöras för att lagen ska kunna hålla över tid”, framhåller Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i pressmeddelandet.

Att permanent uppehållstillstånd bara ska kunna beviljas om vissa ytterligare krav är uppfyllda, kommer att leda till att fler personer under långa perioder vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd, konstaterar Migrationsverket. Myndigheten kommer därför att tvingas pröva fler förlängningsansökningar oftare.

”Bedömningarna av de ansökningarna kommer att bli svårare och mer komplicerade ju längre tid personen har vistats i Sverige, vilket är erfarenheter som fyra år med den tillfälliga lagen visar”, påpekar Mikael Ribbenvik.

Enligt det nya förslaget ska permanent uppehållstillstånd tidigast beviljas efter tre år i Sverige. En förutsättning är kunskaper i svenska och samhällskunskap. Migrationsverket anser inte att förslaget tillräckligt tydligt anger vilka dessa kunskaper ska vara och hur de ska visas. Migrationsverket anser att det är angeläget att det tydliggörs vilka krav som gäller för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas, och att det sker i god tid innan lagen träder i kraft:

”Eftersom i princip alla kommer att omfattas av detta är det en viktig stomme som vi behöver få på plats för att prövningen av kunskapskraven ska bli så rättssäker och effektiv som möjlig”, understryker Mikael Ribbenvik.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.