Vision tar ställning mot SD

VISION2014-04-04
Den som är förtroendevald i Vision får inte samtidigt ha ett förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna, SD. Det har Visions förbundsstyrelse beslutat. ST tog ställning 2010.

"För oss som fackförbund är det viktigt att argumentera för allas lika värde och mot de grupper som vill dela upp samhället i vi och dom. Sverigedemokraternas politik överensstämmer inte med vår värdegrund", skriver Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision i ett pressmeddelande.

Beslutet som förbundsstyrelsen har tagit innebär dels att man inte kan vara förtroendevald i Vision och samtidigt ha ett förtroendeuppdrag i SD, dels att förbundet inte kommer att bjuda in SD till debatter och andra aktiviteter som förbundet.

"Att vi nu tar ställning mot Sverigedemokraterna innebär däremot självklart inte att vi lägger oss i hur våra medlemmar väljer att rösta eller vilka politiska sympatier de har", skriver Annika Strandhäll.

ST tog ställning i ett beslut i förbundsstyrelsen 2010. Där står att ”Det är oförenligt att ha ett fackligt uppdrag i ST och samtidigt vara aktiv i organisationer som kränker mänskliga fri- och rättigheter.”.

Även om Sverigedemokraterna skriver att FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är central är det inget som rubbar STs inställning, sade dåvarande förbundsordförande Annette Carnhede i en intervju i Publikt december 2010:

”Det är den aktiva handlingen som räknas, inte vad som står i portalparagrafen. Det som står där motsägs på punkt efter punkt i Sverigedemokraternas handlingsprogram. Partiet står för vad de kallar svenskhet och att den inte ska blandas upp med andra kulturer.”

I dag är STs förbundsordförande Britta Lejon lika tydlig:

− Man kan inte vara förtroendevald i ST och samtidig vara aktiv i SD.

Hon säger att ställningstagandet bottnar i STs stadgar om humanism, demokrati och alla människors lika värde. I övrigt följer ST TCOs riktlinjer.

− Det innebär att vi respekterar folkvalda. Om vi bjuder in ett helt riksdagsutskott bjuder vi in de partier som finns representerade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.