Inger Ehn Knobblock är en av STs karriärcoacher.
Inger Ehn Knobblock är en av STs karriärcoacher.

Chef med svårt och oklart uppdrag

PÅ JOBBET: KARRIÄRCOACHEN2017-01-24
Den som ställs inför en svår arbetssituation på jobbet – exempelvis som ny chef i en utsatt position – gör klokt i att tänka efter. Det är viktigt att själv vara klar över vad man vill uppnå.
Av:  Inger Ehn Knobblock

Dagen före julafton talade jag med en kvinna i yngre medelåldern som nyligen utsetts till chef på sin avdelning. Ett uppdrag som hon just nu upplevde som både svårt och oklart. Arbets­platsen hade under de senaste två åren genomgått en rad omorganisationer med flera chefsbyten.

Kvinnan berättade vad som var svårast att hantera. För det första hade hon blivit chef för sina gamla arbetskompisar. Det hade lett till att hon nästan kände sig utstött ur arbetsplatsgemenskapen. Värst var när hela gänget samlades för fika och någon kollega plötsligt anklagade henne för att hon inte gjorde det ena eller det andra.

För det andra hade hon ingen nära relation till sin närmaste chef, som också var ny på sin position. Det medförde att hon kände sig ensam och osäker på om hon kunde förvänta sig något stöd.

För det tredje hade hon varken fått någon introduktion till uppdraget eller hunnit gå någon ledarskapsutbildning. Detta spädde i sin tur på hennes känsla av otillräcklighet.

Det första jag bad henne göra var att beskriva hur hon skulle vilja vara som chef. Var gick hennes gränser, ville hon leda coachande eller direktstyrande, vilket slags samtalsklimat ville hon ha på avdelningen och hur ville hon hantera konflikter? Vidare frågade jag hur hon önskade att kontakten med närmaste chefen skulle se ut.

Anledningen till mina frågor är att om man hamnar i en liknande situation, som nog kan beskrivas som närmast kaotisk, är det viktigt att själv definiera vad man vill uppnå. Vilka är hindren och vilka resurser finns? Resurserna kan exempelvis vara erfarenhet, kompetens och stöd från tidigare kolleger.

Så befinner du dig i en oklar arbetssituation, fråga dig vad du vill, vad som hindrar dig, och vad du behöver för slags stöd och kunskap för att nå ditt mål. Om du är chef och känner dig ensam i ditt uppdrag, tänk på att du kan söka dig till andra chefskolleger, hitta en mentor – eller ta hjälp av en coach.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.