Frågorna du kan ställa när du får nya arbetsuppgifter

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2016-12-13
På dagens slimmade arbetsplatser är det många medarbetare som ombeds ta på sig ytterligare arbetsuppgifter. Det är viktigt att vara på sin vakt så att ökad arbetsbelastning inte leder till ohälsa.
Av:  Susanne Linde Husbom

När anställda tillfrågas om att ta på sig nya uppgifter framgår det inte alltid om det är krav som ställs, men rädslan att inte vara till lags leder ofta till att svaret blir ja. Frågan kan också kännas som en bekräftelse på att man är sedd av arbetsgivaren, den ger en känsla av att vara utvald. Inte sällan kommer man i efterhand på att man borde kollat om någon annan uppgift tas bort – men då kan det kännas för sent att fråga.

Om chefen undrar om du vill åta dig en ny arbets­uppgift kan det var bra att ställa några frågor:

  • Hur mycket tid kommer den att ta i anspråk?
  • Kan någon annan uppgift lyftas bort? Om inget tas bort, hur ska du prioritera om tiden inte räcker till?
  • Vem kan hjälpa till och ge stöd i att utföra arbetet om du exempelvis blir sjuk?
  • Finns det ett val eller inte? Om det finns ett val, gå hem och fundera innan besked ges.

Du har rätt att få tydliga svar på dessa frågor – det finns det stöd för i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Där definieras vad ohälsosam arbetsbelastning är, och vilka skyldigheter arbetsgivaren har att säkerställa att resurserna anpassas till kraven på arbetet. Om du ändå inte får godtagbara svar, ta kontakt med ditt skyddsombud eller det lokala facket och be om hjälp.

Det är viktigt att du undviker att hamna i en situation där du jobbar och sliter för att hinna klara av en ständigt ökande arbetsbörda på utsatt tid och med kvalitet. Och om du använder dig av flextid när arbetstiden inte räcker till är risken att du inte får den återhämtning du behöver.

Även om ingen vill bli sjuk, och ingen arbetsgivare vill att medarbetare ska bli sjuka, drabbas många av stressrelaterad ohälsa. Så innan du sätter i gång med nya arbetsuppgifter, se till att få svar på frågorna om hur du ska hantera dem.


Susanne Linde Husbom är ombudsman på ST.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.