Hur ändra min chefs syn på mig?

PÅ JOBBET: KARRIÄRFRÅGAN2011-12-27

Jag kommer snart att ha mitt utvecklingssamtal. Jag har på känn att jag kommer att få höra att jag borde bli mer noggrann. Men jag håller faktiskt inte med min chef i hennes bild av mig. Vad tycker du att jag skall göra?

Andras bild av en själv kan vara mycket intressant. Vi får alla etiketter på oss. Med etikett menar jag värdeladdade ord som noggrann, slarvig och bekväm som andra förknippar med oss. Dessa etiketter kan följa oss i många år på en arbetsplats – på gott och ont.

Om du vill ändra din chefs syn på dig själv tycker jag att det första du ska göra är att tänka igenom dina styrkor och utvecklingsbara sidor. Det som är noggrant för en person behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan person. Det är viktigt att du fokuserar på din definition av noggrann och tänker igenom situationer då gett prov på detta.

Vid utvecklingssamtalet rekommenderar jag dig att be din chef förklara sin egen definition av noggrann. Det kan ju faktiskt vara så att ni ser på detta ord på helt olika sätt. Utifrån vår syn på verkligheten och våra drivkrafter och värderingar kan vi tolka sammanhang mer olika än vi tror. En relevant fråga till din chef skulle vara hur hon tänker och vad hon menar med att du ska bli mer noggrann.

För att ändra bilden av dig behöver du alltså höra din chefs syn på verkligheten. Du behöver i sin tur konkretisera din egen bild av densamma. Det låter ju inte så svårt. Min erfarenhet är dock att det kräver en del mod, en hel del förberedelser och en uppriktig önskan från båda parter att försöka förstå varandra. Men vinsten är att du blir sedd för den du är och vill vara.

Jörgen Kihlgren är en av STs karriärcoacher

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA