Normspaning för bättre arbetsmiljö

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2017-12-12
Outtalade normer på arbetsplatsen kan göra att människor far illa. Med normspaningen som verktyg kan ni få en bättre arbetsmiljö.
Av:  Susanne Linde Husbom

Outtalade normer på arbetsplatsen kan göra att människor far illa. Med normspaningen som verktyg kan ni få en bättre arbetsmiljö.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller köns­uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trots det är det uppenbart att många upplever sig diskriminerade på jobbet. Konsekvensen är ofta en dålig arbetsmiljö och för en enskild person kan en sådan arbetsvardag sluta med sjukskrivning.

Så vad kan ni göra för att undvika den här typen av problem på arbetsplatsen? Jo, ni kan normspana!

Målet med normspaning är att lära sig att känna igen diskriminering och dess underliggande strukturer. Normer är outtalade föreställningar, oskrivna och underförstådda regler och förväntade beteenden i samhället och på arbetsplatsen. Den som ingår i en norm är priviligierad och slipper bli ifrågasatt. Det finns inget behov av att förklara varför man är på ett visst sätt.

Normspaning är ett bra sätt att hitta ord och handlingar som ibland kan vara näst intill osynliga. Ord och handlingar som för de allra flesta av oss passerar obemärkt men som för andra kan upplevas som osynliggörande och diskriminerande.

Att nyfiket normspana syftar till att undersöka exempelvis fikamiljön utan att skuldbelägga och peka ut. Tänk er att ert arbetslag bestämmer att var och en under en veckas tid spanar efter sådant som skulle kunna upplevas som diskriminerande. Därefter träffas ni och reflekterar över det ni sett och på vilket sätt det skulle kunna uppfattas.

Sannolikt kommer ni upptäcka att det finns lika många uppfattningar om vad som kan vara diskriminerande som det finns medarbetare. Just detta faktum leder ofta till att vi alla blir mer uppmärksamma på vad vi själva säger och gör – men också på andras beteenden.

Normspaningen kan förhoppningsvis leda till ökad likabehandling och till att alla törs säga ifrån när någon medvetet eller omedvetet går över gränsen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.