Johanna Olseryd och Martin Nöjd är två av de som fått nya roller på Brottsförebyggande rådet.
Bild: Casper Hedberg
Johanna Olseryd och Martin Nöjd är två av de som fått nya roller på Brottsförebyggande rådet.

Nya befattningar ger chans till karriär

PÅ JOBBET: BRÅ2014-08-26

Brottsförebyggande rådet, Brå, har infört nya befattningar för att skapa fler karriärvägar på den relativt lilla myndigheten. Martin Nöjd, systemutvecklare, har nyss utsetts till enhetsråd.

Myndigheten Brå har omkring hundra anställda. Länge var den enda vägen att göra karriär att sikta mot tjänsten som enhetschef, men det kunde vara svårt eftersom det saknades möjlighet att prova på chefskap.

Nu har myndigheten infört befattningarna biträdande enhetschef och enhetsråd för att skapa nya karriär­vägar, säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning och ge medarbetarna fler möjligheter att utvecklas.

Personalchef Margareta Minnhagen ser flera fördelar.

– Som biträdande chef blir man ett stöd till enhetschefen och en naturlig backup. Samtidigt får medarbetaren en chans att prova chefskapet. Som enhetsråd är man specialist inom sitt fackområde och får ett särskilt ansvarsområde utan att ha personalansvar.

Hon säger att Brå tidigare har haft svårt att behålla nyckelmedarbetare.

– Men de två senaste åren har personalomsättningen sjunkit kraftigt.

Nyligen utsågs ST-medlemmen och systemutvecklaren Martin Nöjd till enhetsråd på Brås IT-avdelning. Han har tidigare arbetat som tekniker. Nu ansvarar han för att samordna tekniker och systemutvecklare så att de »går i takt«. Han är positiv till att myndigheten försöker behålla sina med­arbetare.

– Jag tycker att det är bra att det finns steg att ta utan att behöva bli chef. Det här blir ett nytt ansvarsområde och jag får göra lite nya saker.

Med de nya tjänsterna följer möjligheten till fortbildning och lönepåslag, vilket också är viktigt, menar Martin Nöjd.

Även ST på Brå ser positivt på utvecklingen.

– Brå har varit en platt organisation länge och det är bra att skapa fler karriär­vägar, säger Johanna Olseryd, ordförande för ST på Brå.

Hon har själv nyligen utsetts till projektledare, en roll som ska utvecklas.

– Det är bra, inte minst för tydlig­hetens skull. En person blir huvud­ansvarig i ett projekt där kanske tre eller fyra personer deltar.

Nu i höst ska Brå ha en projektledarutbildning och ett ledarutvecklingsprogram, som också innehåller utbildning för biträdande enhetschefer och enhetsråd.

ÄMNEN:

Karriär
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA