På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Maja Adolfsson: ”Mina Birkenstocktofflor! Det ger en viss känsla att luffa runt i tofflorna i en universitetskorridor. Det här är en värld som är ganska prestationsinriktad, men i tofflor känner man sig lite mer lös och ledig.”
Bild: Samuel Pettersson
På frågan ”Vad kan du inte vara utan på jobbet?” svarar Maja Adolfsson: ”Mina Birkenstocktofflor! Det ger en viss känsla att luffa runt i tofflorna i en universitetskorridor. Det här är en värld som är ganska prestationsinriktad, men i tofflor känner man sig lite mer lös och ledig.”

Forskar om unga aktivister

PÅ MITT JOBB2023-05-17

Hej Maja Adolfsson, doktorand på Umeå universitet.

Vad gör du på jobbet just nu?

– Jag är mitt uppe i mina doktorandstudier om politiskt engagemang bland unga vuxna i landsbygd. Tidigare har jag deltagit i en forskningsstudie om fackets betydelse för människor i låglönejobb, och har nyligen publicerat ett så kallat working paper. Jag och Anna-Baranowska Rataj, som är projektansvarig, kunde påvisa ett samband mellan hög facklig organisationsgrad och möjligheten för lågavlönade att göra lönekarriär. I de nordiska länderna, där en stor andel är fackligt anslutna, har lågavlönade goda chanser att höja sin lön.

Vad gör du på ditt jobb till vardags?

– Jag är doktorand på sociologiska institutionen, och har tillsammans med min handledare gjort en litteraturstudie och en intervjustudie om platsens betydelse för unga människors politiska aktivitet. Närmast planerar jag fokusgrupper med unga aktivister för samtal om hur det är att vara engagerad på en mindre ort. På vissa orter finns ett föreningsliv för barn och för äldre vuxna, medan det saknas plattformar för unga vuxna. Det kanske finns en idrottsförening som attraherar många, men den som är intresserad av sociala frågor får söka andra alternativ eller starta en egen förening. Jag funderar också på att titta på hur det är för unga att organisera sig tillsammans med äldre personer, eftersom det kan innebära speciella utmaningar. Man vet att åldershierarkier kan påverka hur unga trivs och kan göra sig hörda.

Varför är du medlem i ST?

– Jag gick med som studerandemedlem, för att jag vill arbeta i offentlig sektor och för att jag tycker att ST driver frågor som är viktiga för demokratin. Sedan sökte jag jobb som studentinformatör för ST. Jag visste inte så mycket, men jag blev väldigt välkomnad och inkluderad. Vi fick åka till kansliet i Stockholm och fick en bra inblick i organisationen. Erfarenheten från det arbetet bidrog till att jag gjorde studien om fackets betydelse för lågavlönade. Jag blev också intresserad av hur unga ser på facket, och det var egentligen min idé till doktorandprojekt. Men så dök möjligheten upp att få pengar till det jag gör nu, forskning om unga på landsbygden.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA