Annons:

Att vara medveten om att det går att lösa saker på olika sätt kan vara ett första steg till att för­bättra samspelet med dina arbetskamrater.
Bild: Lotta Sjöberg
Att vara medveten om att det går att lösa saker på olika sätt kan vara ett första steg till att för­bättra samspelet med dina arbetskamrater.

Så blir du en bra samarbetspartner

RÅD OM JOBBET2020-10-07

För att relationerna på arbetsplatsen ska fungera bra måste alla bidra. Att lita på att alla gör sitt jobb och att kunna se andras perspektiv är två saker som förbättrar samspelet och ger ett tryggare arbetsklimat.

Av:  Jenna Andersson

Samspel med andra människor är något vi måste lära oss, en förmåga som kräver träning, menar Leif E Andersson, författare till boken De sociala superkrafterna. Till vardags arbetar han med medarbetarskap och hur man samverkar med varandra.

Leif E Andersson
Leif E Andersson

– Ofta vill vi utvecklas i vår profession eller expertis, men tänker sällan så gällande vårt medarbetarskap. Under våra grundskoleår lär vi oss inte hur man jobbar med andra människor, men det är färdig­heter som går att skaffa sig. Precis som det finns bra räknesätt så finns det bra verktyg för att kunna jobba med andra människor, säger Leif E Andersson.

Ett bra första steg är att försöka se den andres perspektiv och vara medveten om att man uppfattar saker på olika sätt.

– För social interaktion är det viktigt att kunna sätta sig in i någon annans situation och förstå att människor inte kan läsa tankar. Ofta tycker vi att människor ”borde förstå” att de exempelvis har gjort oss ledsna, säger han.

Att skifta fokus från arbetsroll till människa kan göra det lättare att se saker ur andras perspektiv, menar Leif E Andersson.

– På arbetet går vi ofta i gång på varandras funktioner, till exempel om någon inte har skött sitt jobb, i stället för att se människan bakom. Om vi frågar hur någon mår kan vi få reda på information som gör att vi bättre förstår deras beslut. Då möter vi människan och förstår att den förmodligen gjorde så gott den kunde. Det gör också att vi känner oss sedda och trygga, säger han.

Helene Stockhult.
Bild: Örebro universitet
Helene Stockhult.

Att se varandra som människor i stället för funktioner bidrar alltså till att skapa tillit. Helen Stockhult, som forskar om medarbetarskap vid Örebro universitet, poängterar att just tillit och förtroende är grunden för ett väl fungerande samspel kolleger emellan. Då finns också en förståelse för att tillvägagångssätten i arbetet kan se olika – till och med främmande – ut.

– Man måste ge varandra tillit när det gäller arbetsuppgifter. Du behöver förstå att du tänker på ett sätt, men att det också går att lösa och göra saker på andra sätt, säger hon.

Susanne Fredriksson.
Susanne Fredriksson.

Det är viktigt att lita på att ens kolleger gör det som de är satta till att göra, framhåller även Susanne Fredriksson, som utbildar och föreläser om bland annat relationer på arbetsplatsen. Hon påminner om att man behöver se arbetsplatsen som en helhet där alla delar är lika viktiga.

– Ibland är det också lätt att tänka att ens egen arbetsuppgift är viktigast. På alla arbetsplatser är man beroende av varandra – har man det som grundförutsättning blir det mycket enklare och roligare att jobba, säger hon.

För att bidra till ett bra samspel på arbetsplatsen krävs det också att man tittar på sig själv och sitt eget beteende.

– Alla har ett ansvar för att skapa en god atmosfär. Det kan vara bra att göra en liten självrannsakan och fundera över vilka signaler man själv skickar ut, säger Susanne Fredriksson.

Lika viktigt som det är att ge av sig själv, är det också att känna att man kan få tillbaka. Om vi exempelvis hjälper en kollega behöver vi känna att vi själva kan få samma hjälp om vi har behov av det. En sådan rättvisekänsla behöver man arbeta upp tillsammans.

– Man måste både ge och ta. För att få till ett kollegialt samspel behöver man, precis som i alla relationer, bjuda in, öppna upp och anstränga sig. Man måste ge, men man måste också känna att man får något tillbaka. Total rättvisa är omöjligt, men vi måste uppleva att det finns någon form av balans – att vad jag ger får jag också tillbaka, säger Helen Stockhult.

På de flesta arbetsplatser uppstår någon gång konflikter. För att förhindra att de får fäste och förstör förutsättningarna för ett bra samspel är det viktigt att snabbt göra något åt dem – eller välja att släppa dem helt.

– Om det inte är en jättestor konflikt måste man ibland bara svälja, bita ihop och gå vidare. Släpp gammalt groll, säger Helen Stockhult.

Leif E Andersson har en liknande syn på hur konflikter på jobbet bör hanteras.

– Du måste alltid själv ta ansvar för hur du upplever världen. Stör du dig på kollegans beteende måste du antingen ta upp det, eller släppa det. Man behöver inte älska varandra, men man måste kunna jobba tillsammans.

Så blir du en bra samarbetspartner

  • Se andras perspektiv. Försök att sätta dig in i andras situation och förstå att vi uppfattar saker olika.
  • Ha tillit. Lita på att dina kolleger gör sitt bästa och det de ska.
  • Se människan bakom. Se människan bakom en handling och inte bara en arbetsroll.
  • Reflektera över din roll. Fundera över hur du själv bidrar till ett bra sampel.
  • Ansträng dig. Alla, inklusive du själv, har ansvar att bidra till en bra atmosfär. Du måste anstränga dig och delta själv.
  • Prata inte skit. Ta upp sådant du behöver ta upp direkt med personen i fråga och prata inte illa om någon.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Så kan ni jobba för bättre återkoppling

RÅD OM JOBBET: FEEDBACK2017-11-21

Så kan du ge plats åt andra

RÅD OM JOBBET2021-09-03

Se till att konkurrensen inte spårar ur

PÅ JOBBET: KONKURRENS2013-04-16
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA