Är du van att göra din röst hörd kan det vara svårt att lämna plats för andra. Men tar du ett steg tillbaka kan du bidra till större kreativitet och stärka gruppen.
Bild: Lotta Sjöberg
Är du van att göra din röst hörd kan det vara svårt att lämna plats för andra. Men tar du ett steg tillbaka kan du bidra till större kreativitet och stärka gruppen.

Så kan du ge plats åt andra

RÅD OM JOBBET2021-09-03

En grupp fungerar bäst när alla får chansen att föra fram sina idéer och åsikter. Tar du mycket utrymme på bekostnad av kollegerna kan du behöva ta ett steg tillbaka och öva på att ge mer plats åt andra.

Av:  Jenna Andersson

Ofta får vi höra att vi bör lära oss hur vi ska ta mer plats, sällan att vi ibland kan behöva göra det motsatta. Att vara driven, engagerad och framåt på jobbet är givetvis bra – men inte om det betyder att dina kolleger ständigt får stå tillbaka för dig och dina idéer, konstaterar Angela Ahola, doktor i psykologi, som bland annat föreläser om beteenden på arbetsplatser. Hon menar att arbetsgrupper kan gå miste om kompetens när någon tar extra mycket utrymme.

– Väldigt många människor tar alldeles för mycket plats i olika situationer där de egentligen skulle kunna kliva tillbaka. Om bara en röst hörs går vi miste om den potential som en grupp skulle kunna innebära – att bolla, brainstorma och vara innovativa tillsammans.

Att någon är väldigt framträdande som person är inte synonymt med att han eller hon har de bästa förslagen, framhåller Angela Ahola.

– Vissa är mer dominanta än andra, det har helt enkelt bara med personlighet att göra. Dessutom ser sällan de som tar mycket plats att de kan behöva ta ett steg tillbaka, vilket gör att de bara fortsätter att köra på, säger hon.

För att förstå om man tar mycket plats behöver man rannsaka sitt eget beteende och fundera över sin roll, menar Annika Telleus, som skrivit boken Konsten att lyssna.

– Vi behöver reflektera över vem vi är i gruppen. Hur är jag? Tar jag mycket plats? Tar jag plats för någon annan?

Ett sätt att öka din medvetenhet är att vid arbetsdagens slut göra en självskattning av hur mycket plats du tagit – kanske på en skala från 1 till 10, föreslår Annika Telleus.

Bild: Lotta Sjöberg

För att kunna ge mer plats till dina kolleger kan du också behöva ge upp en viss del av din kontroll, framhåller Angela Ahola.

– Att ta mycket plats kan många gånger handla om att vilja ha kontroll och vara involverad i mer än vad man egentligen behöver. Det kan vara tufft att släppa den kontrollen, men det är viktigt att lära sig att hantera det och lämna över ansvar till kollegerna. Det visar också att vi litar på våra kolleger och har tilltro till att deras idéer är bra och att de klarar av att lösa saker, säger hon.

Du kan alltså behöva släppa ­arbetsuppgifter som du inte tvunget behöver göra själv, och på så vis ge någon annan chansen att utföra dem. Angela Ahola tipsar också om att bolla över sina idéer, för att ge kollegerna chansen att vara med och vidareutveckla dem.

– Man kan säga några meningar och fråga ”vad tycker ni?” och sedan vara tyst själv, säger hon.

Annika Telleus ger rådet att ibland vänta en stund med att presentera idéer för att möjliggöra för andra att bidra med sina.

– Kommer du på en bra idé eller något som du vill dela, skriv ned det på en lapp i stället för att säga det direkt. Ge det en stund och se – kanske kommer någon annan på samma idé och då behöver inte du säga det. Skriver du ned idén på en lapp vet du också att du inte glömmer bort den om du skulle vilja framföra den längre fram, säger Annika Telleus.

Svårigheten med att ge bort en viss del av vårt utrymme är att det inte riktigt ligger naturligt för oss att göra det, menar Angela Ahola.

– Kruxet är att vi har så mycket att vinna på att ta mycket plats. När vi blir hörda eller när någon rådfrågar oss känner vi viss status och makt, vilket är en stor drivkraft i oss, och det skapar i sin tur ett starkt väl­befinnande. Vill vi då ge upp den platsen? säger hon.

Men det finns stora långsiktiga vinster med att lämna utrymme åt kollegerna, fastslår hon.

– Vi får bättre relationer, andra kommer känna sig viktiga när vi lämnar över makt till dem och arbetsgruppen kommer att kunna ta vara på många fler idéer, säger Angela Ahola.

Det är ett gemensamt ansvar att låta alla få plats. Var och en har ansvar både för att ta sitt utrymme själv och att ge utrymme till andra, menar hon.

– Det är en fin balansgång mellan att ta plats och att låta andra få plats. Vi behöver ha lite fingertoppskänsla och veta när vi ska göra det och när vi ska låta andra ta över. Olika situationer kräver olika agerande av oss och vi behöver kunna vara flexibla och lyhörda och anpassa oss till den situation vi har framför oss här och nu, säger Angela Ahola.

Så delar du med dig av utrymmet

  • Reflektera och utvärdera. Fundera över vilken plats du tar i förhållande till dina kolleger.
  • Släpp kontrollen. Öva på att lämna över vissa arbetsuppgifter.
  • Vänta med att ta till orda. Avvakta innan du lägger fram dina idéer och åsikter – kanske har någon annan tänkt samma sak. Då kan du i stället instämma och ge din kollega ditt stöd.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA