Se till att konkurrensen inte spårar ur
Bild: Janetta Nyberg
Se till att konkurrensen inte spårar ur

Se till att konkurrensen inte spårar ur

PÅ JOBBET: KONKURRENS2013-04-16

Konkurrens på jobbet kan ofta föra något gott med sig. Men hela arbetsplatsen riskerar att bli förgiftad om tävlandet hanteras fel.

Av:  Sofia Brax

En karriärväg öppnar sig på din arbets­plats, och plötsligt upptäcker du att ni är flera som tävlar om den. Eller så får du en ny arbetskamrat som visar sig vara väldigt duktig på just det där som alla brukade tycka att du var så bra på... Eller så kommer det fram att en av kollegerna har betydligt högre lön än du, fast du tycker att du gör ett bättre jobb. Det har uppstått konkurrens. Och det kan vara riktigt bra ibland. Men det kan också bli riktigt dåligt, om man inte hanterar det på rätt sätt.

– Konkurrens kan sporra oss att pres­tera bättre, både enskilt och i grupp, säger karriärcoachen Nina Jansdotter. Men det kan också slå över i destruktivt beteende om det går för långt. Som konsulten som skar sönder däcken på kollegans bil för att hindra honom från att komma till ett viktigt kundmöte…

Psykologen Marta Cullberg Weston har skrivit boken Avund och konkurrens. De två känslorna är intimt sammanlänkade, menar hon: konkurrens leder till jämförelse, som i sin tur riskerar att leda till avund.

Men hon skiljer också på olika typer av avund:

o Positiv eller stimulerande avund föds när du ser något som någon annan har eller kan eller gör, och blir inspirerad att förbättra dig eller förändra något i ditt eget liv. Snarare än missunnsamhet känner du: »Å, det skulle jag också vilja göra«. Du blir motiverad att söka utveckling och nya erfarenheter. En förutsättning är dock att du upplever att du har en chans att uppnå ditt mål: »Kan hon så kan jag«. Har du god självkänsla kan du till och med nöja
dig med att försöka – det känns inte som någon katastrof om du inte skulle lyckas.

o Destruktiv eller missunnsam avund springer också ur en jämförelse, men du reagerar med uppgivenhet eller aggression: »här har jag ju inte en chans«. Det är här risken finns att hamna i en känsla av missunnsamhet. I värsta fall börjar du fokusera på att kollegan ska misslyckas, snarare än att du själv ska lyckas.

– Den typen av inställning orsakar mycket stress och kan skada alla inblandade, säger Nina Jansdotter.

Här nedan ger hon och Marta Cullberg Weston sina bästa råd om vad du bör tänka på när du hamnar i en konkurrenssituation.

1. Håll utkik efter miss­unnsamhet

När du upplever konkurrens och avund, är det alltid i botten ett behov eller en längtan som ger sig till känna. Om du kan se vad du egentligen längtar efter, kan du göra något konstruktivt av din avund. Din längtan behöver inte nödvändigtvis involvera din kollega, du kanske bara behöver utveckla någon sida av dig själv.

Det här sättet att handskas med sin avund kräver dock mod. Det är ofta lättare att missunna andra än att unna sig själv. Prova också att berömma den du avundas.

Eller som Nina Jansdotter säger:

– De som kommer någon vart inom arbetslivet, på lång sikt, är de som är generösa och kan bjuda på att någon annan får något.

2. Ta itu med destruktivt beteende

När en person har slagit in på den missunnsamma vägen finns det risk för att hon eller han utvecklar ett destruktivt beteende. Det kan handla om skvaller bakom ryggen, förmins­kande kommentarer, undanhållande av information eller avståndstagande genom tystnad.

Går det riktigt långt kan det också handla om rent sabotage.

Om du själv skulle bli utsatt för något sådant, rekommenderar Marta Cullberg Weston att du konfronterar det direkt, genom att sätta ord på vad du ser.

Handlar det om sabotage, bör du dokumentera vad som skett. Räcker inte konfrontationen behöver du prata med din chef.

3. Skapa gott klimat för konkurrens­

Det bästa sättet att hantera konkurrens och avund är att prata öppet om det, anser Marta Cullberg Weston.

– Prata om hur ni har det på jobbet och hur ni hanterar situationer där någon blir befordrad.

– Prata om hur ni tar hand om nya medarbetare och hur ni kan stötta
dem.

– Prata om avundsmekanismerna. När man lyfter upp dem i ljuset brukar luften gå ur en del av de värsta avundsuttrycken.

Hon anser också att varje organisation behöver tydliga mål, en tydlig ansvarsfördelning, kloka belönings­system som inte underblåser avund, goda ledare som ser och bekräftar sina medarbetare, fungerande konflikthantering och en god gruppkänsla.

4. Sök nytt jobb om cheferna inte bryr sig

En missunnsam kollega kan ibland få med sig hela arbetsgruppen i sin destruktiva avund. Men det kan också finnas strukturella förutsättningar som gör att grogrunden för destruktiv konkurrens är särskilt gynnsam.

Det kan till exempel vara när organisationen utsätts för stora förändringar utifrån eller inifrån, och många känner sig hotade. Det händer också lättare i organisationer där bara individuella prestationer räknas och belönas, så att kolleger tvingas betrakta varandra som motståndare.

I det här fallet är Nina Jansdotter hård.

– Om det verkligen har satt sig i arbetsplatskulturen och cheferna inte verkar intresserade av att göra något åt det – då är det värt att se sig om efter ett annat jobb, säger hon.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA