Om du sätter upp mål för arbetsdagens olika delar, blir det en form av belöning att nå dem. Det kan stärka motivationen.
Bild: Lotta Sjöberg
Om du sätter upp mål för arbetsdagens olika delar, blir det en form av belöning att nå dem. Det kan stärka motivationen.

Så hittar du motivationen i ditt jobb igen

RÅD OM JOBBET2022-03-25

Det är inte märkligt om motivationen brister efter några år med samma jobb. Men det finns knep som kan hjälpa dig att få tillbaka gnistan. Ett sådant är att dela upp din arbetsdag i delar – som tårtbitar – och sätta tydliga mål för ditt arbete.

Av:  Jenna Andersson

Det är viktigt att agera om motivationen för jobbet brister, framhåller Anders Rydell, som är legitimerad psykolog, specialist i organisationspsykologi, och verksam som organisationskonsult.

– Jag har märkt att det är ganska ovanligt att man ens gör ett försök att höja känslan av meningsfullhet och motivation. För att vara motiverad behöver du känna någon form av mening i det du gör. Sätt dig ned och spåna förslag. Försök att tänka fritt kring vad som skulle kunna öka känslan av meningsfullhet i den tjänst du har. Antagligen är några av förslagen helt tokiga och går inte att genomföra, men några av dem kanske gör det, säger han.

Anders Rydell understryker att du behöver diskutera dina tankar och idéer med din chef, så att hen får en chans att kunna hjälpa dig.

– Det gäller att förmedla dina förslag och lägga dem på bordet. En chef kan inte läsa dina tankar. Det är vanligt att tro det – att chefen borde fatta vad vi behöver.

Ett sätt att hitta inspiration och få nya perspektiv på ditt arbete kan vara att ta rygg på de kollegor som du upplever har en hög motivation.

– Kanske har du en arbetskamrat som verkar uppleva arbetet som meningsfullt. Fråga hur kollegan tänker kring sitt jobb, säger Anders Rydell.

Även Lars Ishäll, som har forskat i arbets- och organisationspsykologi och motivation i arbetslivet, framhåller vikten av egna insatser för att väcka liv i motivationen. Hans främsta råd är att sätta upp mål för sig själv.

– Mål skapar ett väldigt stort engagemang hos individen. Vill man få starkare motivation kan man börja med att sätta tydliga mål för vad man vill åstadkomma, säger han.

Målen behöver inte handla om att få förändrade arbetsuppgifter, utan kan snarare röra förbättringar eller effektivisering av det arbete du redan gör.

För tydlighetens skull kan du dela in arbetsdagen i tårtbitar som representerar dina olika arbetsuppgifter, förklarar Lars Ishäll.

– Kanske låter du mejlskörden vara en tårtbit vid ett specifikt klockslag. Det är en form av målstyrning av dig själv att skriva ned vad som ska göras och vid vilken tid. Man sätter mål för sina egna beteenden, och det är det enklaste sättet att driva sin motivation. När vi sätter den typen av mål blir den interna belöningen att se när något är avklarat, säger han.

Bild: Lotta Sjöberg

De mål du sätter kan också ligga utanför ditt arbetsåtagande och exempelvis handla om att lära nytt.

– Det finns alltid utrymme att lära sig mer, förkovra sig och titta på nya metoder. Kanske ska du gå till botten och lära dig det där it-systemet där du alltid måste ringa administratören och fråga hur du ska göra. Eller kanske kan du fundera igenom hur du kan sköta vissa samtal bättre.

För att öka chansen att nå målen rekommenderar Lars Ishäll att berätta om dem för andra, exempelvis för chefen och kollegorna.

– Då blir det också ett socialt tryck när du har sagt att du ska göra något, vilket kan öka ditt engagemang, säger han.

Känslan av att delvis kunna styra sitt arbete själv är också viktig för den egna motivationen, menar Lars Ishäll. Därför kan det vara bra att reflektera över hur mycket frihet du har i utförandet av dina arbetsuppgifter. Om du upplever att du är hårt styrd bör du därför ta upp det med din chef, och föreslå ett annat arbetssätt.

– Att få detaljstyrning av sin omgivning eller sin chef – exempelvis att du får ett uppdrag och någon berättar exakt hur du ska genomföra det – det dödar motivationen, säger Lars Ishäll.

Ibland kanske du behöver förändra vissa arbetsuppgifter för att återfå motivationen. Men det finns en risk att det bara blir en tillfällig lösning.

– Att jobba med målsättning är den enklaste åtgärden för att få upp sin motivation, men också den svåraste, eftersom det innebär att du som person behöver ändra ett beteende. Beteendeförändringar är bland det svåraste vi kan ge oss på. Därför blir det ofta så att man exempelvis tittar på att förändra sina arbetsuppgifter i stället. Då får man bara en temporär motivationshöjning och efter ett tag är det lätt att hamna i samma lunk igen. Det kan bli fel fokus att hela tiden ändra arbetsuppgifter, det är i stället var och ens eget ansvar att motivera sig själv, säger Lars Ishäll.

Om det inte bara är dina arbetsuppgifter som skaver kan det dock vara läge att börja fundera på att söka sig vidare, menar Anders Rydell.

– Man kan dela upp sin tillfredsställelse kring sin arbetstillvaro i två delar – motivationsfaktorer och komfortfaktorer. Motivationsfaktorerna handlar om själva arbetet och komfortfaktorerna handlar om allt som inte har med arbetsuppgifterna att göra – exempelvis det kollegiala, din lön och den fysiska arbetsmiljön. I värsta fall upplever man både låg komfort och låg meningsfullhet, och då står man på tröskeln att sluta, naturligtvis.

Så kan du hitta ny mening i arbetet

  • Fundera över vad som skulle öka känslan av meningsfullhet på jobbet.
  • Hämta inspiration från dina arbetskamrater. Prata med kollegor om vad som motiverar dem.
  • Sätt mål för din arbetsdag och planera när du ska göra vad.
  • Sätt mål även för din yrkesmässiga utveckling, sök kunskap och lär nytt.
  • Berätta om dina mål för andra för att stärka drivkraften att uppnå dem.
  • Reflektera över vilken frihet du har att själv styra hur du utför dina arbetsuppgifter.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA