Susanne Linde Husbom är ombudsman på ST.
Susanne Linde Husbom är ombudsman på ST.

Rehabilitering ett delat ansvar

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2017-03-28
Vid långtidssjukskrivning uppstår frågan vad man kan göra för att komma tillbaka till och fungera i sitt arbete. Det viktigaste svaret är att arbets­givaren ansvarar för att utreda behovet av rehabilitering och upprätta en rehabiliteringsplan.

Det går aldrig att lägga karbonpapper mellan olika rehabiliteringsfall, då inget är det andra likt. Mycket handlar om om att lyssna till det sunda förnuftet för att avgöra hur en medarbetare på bästa sätt kan komma tillbaka till jobbet. Det är självklart att ett brutet ben får hanteras på ett annat sätt än en utbränd själ, men det är samma lagrum som styr. Arbetsgivarens ansvar regleras i huvudsak i socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen.

Vid sjukskrivningar ska arbetsgivaren:

  • Utreda behovet av rehabilitering.
  • Upprätta en plan tillsammans med dig, med hänsyn till vad behandlande läkare rekommenderar.
  • Följa upp att rehabiliteringen genomförs enligt plan.

En rehabiliteringsplan kan innehålla förutsättningar för att arbetsträna, anpassade arbetsuppgifter eller arbetstider. Den kan också ta upp hur arbets­platsen ska anpassas och eventuella behov av hjälpmedel. Dessutom kan det ingå att initiera och lägga upp en plan för kompetensutveckling eller – om alla möjligheter att återgå till ordinarie arbete har uttömts – en omplaceringsutredning.

Den enskildes ansvar är att bidra till den egna rehabiliteringen efter bästa förmåga och att lämna de upplysningar som behövs för att arbetsgivaren och Försäkringskassan ska kunna utreda behovet av rehabilitering.

Det bästa är om arbetsgivaren, Försäkringskassan och behandlande läkare samverkar med varandra så att alla drar åt samma håll.

Även vid upprepade korttidssjukskrivningar kan det behövas en plan för att undvika långtidssjukskrivning.

Din fackliga representant eller ditt skydds­ombud kan ge råd och medverka i dina möten med arbetsgivaren. Ytterligare råd kan du få i STs skrift Ansvaret för din rehabilitering.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.