Objektivitet går före magkänsla

SÅ GJORDE VI: LÄNSSTYRELSEN2015-09-15
Numera lämnas ingenting åt slumpen när Länsstyrelsen i Västernorrlands län rekryterar. Sedan några år tillbaka använder myndigheten en ny metod – kompetensbaserad rekrytering – för att göra processen mer objektiv och fri från diskriminering.

Personalchef Gunnel Andersson-Wass säger att länsstyrelsen numera rekryterar »mera medvetet«.

– I varje steg kan vi visa på vilka grunder vi har fattat beslut, säger hon.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har använt metoden kompetensbaserad rekrytering sedan 2010. Den handlar om att definiera vilken utbildning och kunskap, vilka erfarenheter och kompetenser som behövs för en anställning och sedan fokusera på dessa genom en strikt process. 

– Vi börjar alltid med en behovs­analys. Om någon slutar är det lätt att söka efter samma kompetens. Men behovet kanske ser annorlunda ut.

Länsstyrelsen har kommit över­-ens med facken om att det i första hand är de närmast berörda med­arbetarna som deltar i analysen – men facken sitter med vid behov. 

– Det är en bra möjlighet för med­arbetarna att påverka och ger också oss mer information om behovet, säger Gunnel Andersson-Wass.

I behovsanalysen viktas sedan utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetenser i procent. 

De viktigaste kompetenserna styr sedan vilka frågor som ställs under anställningsintervjun.  Intervjuarna ställer samma frågor till alla kandidater.

– Det är strukturerat och följer en mall. På så sätt hanterar vi alla personer lika. Syftet är att vara objektiva i hela kedjan och inte diskriminera. 

Metoden innebär att alla frågor om fritid eller annat som inte har betydelse för arbetet undviks. De kan nämligen färga intervjuarens bild, förklarar Gunnel Andersson-Wass. 

Kandidaterna får också genomgå ett självskattningstest och det läggs stor vikt vid arbetsprov. 

– Det har varit en oerhörd styrka och tillgång. Det kan vara kunskapsprov eller ett reellt ärende som ska hand­läggas på tid. 

Referenser har däremot inte lika stor vikt. Ingen antas välja en referent som är negativt inställd. 

Fanny Rudén, nyanställd miljöhandläggare, upplevde rekryteringen som positiv och grundlig. Som arbets­prov fick hon ett omfattande material som hon skulle ta ställning till. 

– Något som är väldigt bra är att det är flera olika moment och delar. Det är inte bara vid intervjun man får visa vad man kan och vem man är, säger hon. 

Även ST är positivt till metoden. Rickard Granberg, sekreterare för ST inom Länsstyrelsen i Västernorrlands län, säger att den sedan starten har satt sig och utvecklats till det bättre.

– Bara genom att arbeta utifrån en metod är mycket vunnet, så att vi inte rekryterar ad hoc eller efter magkänsla. Metoden ställer dock krav på medarbetare och organisation, för det tar tid att vara grundlig. Men det är en god investering.

Tips till den som rekryteras

  • Påminn dig om konkreta exempel i ditt arbetsliv som visar att du har de kompetenser som efterfrågas.
  • Tänk efter vad du kan få göra för arbetsprov och träna på det.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.