Så hanterar du arga kunder, chefer och kolleger

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2014-09-16

Att hantera ilska, vrede och upprördhet är vardag för många. Vi lever i en tid som präglas av stress och press. Därför krävs det ofta väldigt lite för att känslorna ska börja svalla.

Av:  Gert Ohlin

Jag tänkte lämna några enkla tips till dig som behöver hantera ilska i din omgivning.

1. Ta inte ilskan och vreden som du möter personligt. Det är ofta lättare sagt än gjort, men det är viktigt att du inte tar åt dig personligen när någon i vrede slänger skällsord på dig eller det du representerar.

2. Visa tydligt att du förstår att personen är upprörd och arg. Använd till exempel några av följande fraser: »jag ser att du är upprörd«, »jag förstår att det här betyder väldigt mycket för dig« eller »jag inser att det här gjort dig väldigt arg«. Det är sällan en bra strategi att negligera någons ilska eller upprördhet.

3. Försök förstå vad som ligger till grund för ilskan. Du kan till exempel säga så här: »Jag ser att du är upprörd, berätta vad det är som har hänt dig.«

4. Lyssna så noga du kan. Kanske önskade personen något som han eller hon inte fick? Så länge du inte har fått klarhet i detta är det svårt för dig att hantera situationen rätt. Ställ därför tillräckligt många frågor för att bilden ska bli tydlig: »Det är viktigt för mig att jag förstår vad det är du är besviken över.«

5. Det är viktigt att visa att du tar personen på allvar när du har kommit fram till vad som är huvudskälet till ilskan. Det kan exempelvis handla om att förklara att informationen är värdefull, genom att säga: »Kan inte du tala om för mig hur du skulle önskat att det gått till i stället?«

6. Fundera över om personen har rätt i sin ilska och om du har gjort något fel. I så fall är det viktigt att be om ursäkt för det som du tycker att du ska be om ursäkt för. Men ilska som egentligen inte borde riktas mot dig ska du alltså försöka att inte ta personligt.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.