Bild: Janetta Nyberg

Ta itu med de unkna skämten

PÅ JOBBET: OÖNSKAD JARGONG2014-02-11

Kollegan drar återigen ett rasistiskt skämt och du känner att det har gått för långt. Vad ska du göra? Publikt ger råd om strategier för att sätta stopp för oönskad jargong på jobbet.

Ett mejl om en ny anställd dimper ned i inkorgen. Kollegan läser högt upp det arabiskt klingande namnet och utbrister: »Är det al-Qaida som börjat på jobbet, eller?« Du suckar och känner dig olustig. Det är inte första gången som kollegan skämtar på ett olämpligt vis. Förra veckan handlade det om den överviktiga städaren, en annan gång om en kvinna i slöja. Hur sätter man stopp för detta beteende?

– Det första steget är att markera tydligt och tala om för kollegan att du inte tycker att det är okej, säger Gabriella Fägerlind, jämställdhets- och mångfaldskonsult.

Ett annat sätt är att prata ihop sig med andra kolleger. Stör de sig också på jargongen? Då kan ni komma överens om att flera säger ifrån. Om kollegan ändå fortsätter med sina skämt kan det vara läge att ta upp frågan med chefen.

– Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma chefen på vilken jargong som råder, hur man kommunicerar med varandra i arbetsgruppen. Om det är en jargong som inte är acceptabel så bör det åtgärdas. Annars finns risk för att situationen förvärras, säger Gabriella Fägerlind.

Hon föreslår att chefen i en sådan situation kallar till ett möte där arbetsplatsens värdegrund diskuteras.

På mötet kan man ta upp vad arbetsplatsen står för och hur personalen lever upp till det. Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga att någon anställd utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.

Ett sätt att förebygga är att arbeta med arbetsplatsens policy.

– I den kan det föras in punkter som handlar om organisationskulturen. Man kan lägga in regelbundna möten på temat och diskutera frågor som: »vad är trakasserier«, »vilka effekter kan trakasserier ha för individen, arbetsgruppen och verksamheten« och »hur ska vår uppförandekod vara«, säger Gabriella Fägerlind.

Vad som är okej att skämta om på jobbet är ganska enkelt, menar Anna Lundberg, genusvetare vid Linköpings universitet:

– Det handlar om att inte använda skämt som härskarteknik. Det är lätt att trycka ned folk genom att förlöjliga dem. Makt och skratt hör ihop, säger hon.

När det gäller överviktiga städare eller kvinnor med slöja är det redan utsatta grupper, som blir ytterligare nedtryckta genom sådana skämt.

– Det är lättare att skämta om den som är lägre i makthierarkin. Till exempel gör man sig sällan rolig över chefen, säger Anna Lundberg.

Hon menar att ett bra sätt att bemöta förtryckande skämt är att helt enkelt inte skratta åt dem. I stället kan man se mycket uttråkad ut.

– Det dödar den här typen av härskar­teknik direkt! Hela situationen faller om ingen skrattar. Om skämtaren ifrågasätter din humor är det bara att säga: »jag skrattar bara åt sådant som är roligt«.

Anna Lundberg menar att skratt och humor har en sammanbindande effekt. Om alla skrattar åt samma sak kan arbetsgruppen bli väldigt stark. Men har det utvecklats en jargong som bygger på härskartekniker, så har gruppen stora problem.

Hon tycker att det är viktigt att chefen markerar i ett sådant läge.

– Om det inte hjälper med att säga till kan chefen ta in någon expert som jobbar med normkritik. Fördomsfulla värderingar är lika allvarliga även om de kommer ut i form av skämt. Skämtet är ingen isolerad företeelse, utan speglar maktstrukturerna i samhället, säger Anna Lundberg.

Så här hanterar du fördomsfulla skämt

  • Skratta inte åt rasistiska, sexistiska och homofoba skämt.
  • Säg till personen att det inte är okej att skämta på det sättet.
  • Prata ihop dig med andra kolleger, så att flera säger ifrån.
  • Be chefen kalla till ett möte där företagets värderingar och organisationskultur diskuteras. Ta vid behov in extern hjälp.
  • Uppmärksamma gärna chefen på diskrimineringslagen och fråga om det finns en plan för att förebygga trakasserier på arbetsplatsen.

Skoja på rätt sätt

  • Humor på jobbet har dokumenterat positiva effekter. Att skratta ihop kan binda samman arbetsgruppen och göra jobbet roligare.
  • Det går att skämta om det mesta om man gör det på rätt sätt. Roliga skämt är snarare inkluderande än exkluderande.
  • Det är inte okej att använda skämt som härskarteknik. Andemeningen ska inte vara: »du är sämre än jag«.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA