Tomas Fröstberg är ombudsman på ST.
Tomas Fröstberg är ombudsman på ST.

Utnyttja din rätt att påverka arbetsmiljön

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2018-08-29
Knyt inte näven i fickan om saker inte fungerar på din arbetsplats. Alla medarbetare har rätt att delta i diskussionerna om hur arbetsmiljön på jobbet kan bli bättre. Det är en möjlighet som fler borde ta vara på.

Ny termin på jobbet. Ny organisation, nya it-system, nya arbetsrutiner. Det är den tiden på året då många arbetsplatser förändrar och förnyar sig. Något som ofta har en stor inverkan på arbetsmiljön. Vad många inte känner till är att arbetsgivaren i dessa frågor är skyldig att lyssna på alla medarbetare, såväl fackliga företrädare som andra anställda.

En sak som jag skulle önska att vi uppmärksammade mer, och började använda oss av i större utsträckning, är vår lagstadgade rätt att tycka och påverka i de frågor som rör vår arbetsmiljö.

I arbetsmiljölagens tredje kapitel står det att »arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö«. Detta ger oss arbetstagare rätt att vädra åsikter i de frågor som berör oss i det dagliga arbetet, så länge det är kopplat till arbetsmiljön. Min erfarenhet är att det är många frågor som kan kokas ned till att röra vår arbetsmiljö.

Enligt mitt sätt att se det är lagen tydlig i sin breda formulering. Det är alla anställdas rättighet att vara med och påverka arbetsmiljön. Man måste inte ha en facklig förtroendeställning, eller ens ett fackligt medlemskap, för att utnyttja denna rättighet.

Ett område som jag ständigt får höra om som ett arbetsmiljöproblem är strul med it-system och it-support. Om du kommunicerar bristerna, att du exempelvis vill ha en support som fungerar för dig i din vardag, så är det något som arbetsgivaren måste lyssna på och ta tillvara på något sätt.

Jag anser att det är viktigt att den »sam­verkan« lagen kräver i arbetsmiljöfrågor blir en samverkan där alla medarbetare deltar och inte bara en fråga för arbets­marknadens parter. Och för detta är vi alla ansvariga.


Tomas Fröstberg är ombudsman på ST.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.