Annons:

IT

Ämne:IT
IT
OutsourcingNyhetSkatteverket har beslutat att inte lägga ut delar av sin IT-verksamhet. En förstudie visar att det skulle kosta mer än det smakar, säger IT-chefen Else-Marie Östling.
FRANyhetSignalspaningsplagens regler om att enskilda som varit föremål för spaning ska underrättas fungerar inte. Det konstaterar Signalspaningskommittén i en översyn av lagstiftningen.
RiksrevisionenNyhetEn tredjedel av alla statliga IT-projekt drar över budget, visar en granskning från Riksrevisionen. Problemet beror på bristande kompetens hos beställarna, enligt rapporten. ”Man vet inte alltid vad man beställer”, säger Qaisar Mahmood på Riksrevisionen.
TeknikutvecklingFördjupningChatboten, den artificiella tjänstemannen på nätet, har blivit en framgång i flera statliga verksamheter. Bilden på sajten påverkar hur kunderna uppfattar myndigheten eller företaget. Det är experter eniga om.
TeknikutvecklingFördjupningEn del har blivit uppsagda, andra utsatta för sexuella trakasserier. Somliga är mer socialt kompetenta än andra. Men alla chattbotar påverkar på ett eller annat sätt livet för sina mänskliga kolleger.
ITNyhetTrafikverkets databaserade beslutsstöd för trafikledare i Stockholmsområdet fick utmärkelsen Användarnas IT-pris av användarorganisationen UsersAward.
IntervjuFördjupningChristina Brage, bibliotekarie vid Linköpings universitet, fick tillsammans med en kollega pris för bästa konferensbidrag vid senaste världskonferensen om utbildning och informationssystem, EISTA.
InternetNyhetMånga svenskar undviker att göra saker på webben av oro över bristande säkerhet. Var tionde person avstår från att lämna ut personlig information till myndigheter över nätet, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.
FacebookNyhetMyndigheter och företag kommer att hållas ansvariga för hur personuppgifter hanteras på deras Facebook-sida, även när någon annan har gjort inlägget.
EuropaNyhet106 organisationer från hela Europa kräver att EUs datalagringsdirektiv avskaffas. Övervakning av 500 miljoner européer är oacceptabel, skriver de i ett brev till kommissionär Cecilia Malmström.
KassabristNyhetSkatteverket ska dra ned på sina IT-kostnader. Samtidigt slopas ”köp- och sälj”- organisationen för verkets stödfunktioner.
IT-SÄKERHETNyhetSkatteverket har dålig koll på vilka personer som har behörighet att nå känsliga uppgifter i myndighetens IT-system. Det visar en rapport från myndighetens internrevisorer.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans IT-avdelning ska nyanställa ett 80-tal medarbetare. Meningen är att dra ner antalet inhyrda konsulter för att spara och för att säkra intern IT-kompetens.
DatadirektivetNyhetDen tyska författningsdomstolen anser att tillämpningen av EUs datalagringsdirektiv strider mot konstitutionen. Nu måste alla data som sparats omedelbart raderas.
IT-säkerhetNyhetSveriges IT-incidentcentrum, Sitic, ska flyttas från Post- och telestyrelsen, PTS, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det föreslår en statlig utredare.
Prenumerera på