Annons:

IT

Ämne:IT
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om IT. Du kan även följa vad Publikt skriver om IT genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
IT-SÄKERHETNyhetSkatteverket har dålig koll på vilka personer som har behörighet att nå känsliga uppgifter i myndighetens IT-system. Det visar en rapport från myndighetens internrevisorer.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans IT-avdelning ska nyanställa ett 80-tal medarbetare. Meningen är att dra ner antalet inhyrda konsulter för att spara och för att säkra intern IT-kompetens.
DatadirektivetNyhetDen tyska författningsdomstolen anser att tillämpningen av EUs datalagringsdirektiv strider mot konstitutionen. Nu måste alla data som sparats omedelbart raderas.
IT-säkerhetNyhetSveriges IT-incidentcentrum, Sitic, ska flyttas från Post- och telestyrelsen, PTS, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det föreslår en statlig utredare.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreslår förstärkt samverkan för att möta allvarliga IT-incidenter. I dag saknar Sverige ett starkt skydd, konstaterar MSB.
IT-säkerhetNyhetMyndigheter är sämst på att hålla sina webbplatser igång. Det visar en mätning från företaget SiteScanner under sommaren och hösten 2009. Bäst är banker och sökmotorer.
RegeringenNyhetRegeringens styrning av e-förvaltningen har inte varit tillräckligt tydlig och aktiv. Det visar två rapporter från Riksrevisionen.
InternetDebattAtt regeringar med lagstiftning tar kontroll över nätets innehåll är ingen framkomlig väg, skriver Lena Ek, europaparlamentsledamot för Centerpartiet.
POSTENNyhetPosten vill lägga ut stora delar av sin IT-verksamhet på en extern aktör, på grund av samgåendet med den danska posten. ST anser att det innebär försämringar för personalen.
IT-säkerhetNyhetFRAs webbplats stoppades tidigare i veckan efter en så kallad DoS-attack. Förra veckan drabbades Polisen och ett antal media av liknande attacker.
IT-säkerhetNyhetEtt antal media och minst en myndighet fick sina webbplatser hackade under gårdagen. Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att föreslå åtgärder.
FRANyhetDen norska datainspektionen, Datatilsynet, riktar skarp kritik mot den svenska FRA-lagen. "Det är otvivelaktigt en kränkning av den personliga integriteten", hävdar Ove Skåra vid myndigheten.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetTrots Försäkringskassans stora problem med sin IT-verksamhet, har inga väsentliga förbättringar genomförts sedan förra årets granskning, konstaterar Statskontoret.
Prenumerera på