Annons:

IT

Ämne:IT
IT
SÄKERHETNyhetUnder de senaste två dygnen har flera myndigheter och företag blivit utsatta för nätattacker. Både Socialstyrelsen och Sveriges domstolar bekräftar till Publikt att de är drabbade.
ITNyhetFörsäkringskassan har öppnat en ny mobilanpassad webbplats för dem som använder mobil för sina ärenden.
VÅRDMYNDIGHETERNyhetRegeringen kan komma att plocka ut enstaka bitar ur det stora myndighetspussel som utredaren Stefan Carlsson lade färdigt i våras. I Regeringskansliet förbereds nu bildandet av en tillsynsmyndighet och en infrastrukturmyndighet för vård och omsorg.
InternetNyhetFlera svenska myndigheter utsattes under gårdagen för hackerattacker. Ett antal statliga hemsidor gick inte att nå under eftermiddagen, däribland Regeringskansliets och Försvarsmaktens.
GranskningNyhetRiksrevisionen granskar svagheter i statens roll på telekommarknaden. Huvudfrågan är om Post- och telestyrelsen, PTS, lever upp till sitt uppdrag och riksdagens intentioner.
TrafikverketNyhetSveriges kommuner och landsting, SKL, protesterar i ett brev till ansvariga ministrar mot Trafikverkets planer att sälja ut sin stora IT-enhet. En fortsatt statlig kontroll är nödvändig för öppenheten och neutraliteten gentemot operatörerna, enligt SKL.
SkatteverketNyhetIT-företaget Logica, som hanterar uppgifter från Skatteverkets folkbokföring, har utsatts för en hackerattack. Personnummer och andra uppgifter för över tusen personer med skyddad identitet kan ha läckt ut.
EUNyhetEtt europeiskt centrum mot internetbrottslighet inrättas under EUs polismyndighet Europol. Centret, EC3, ska kartlägga brottsligheten och förvarna medlemsländerna om cyberhot.
IntegritetNyhetRiksdagen beslutade i dag som väntat att data om mejl och mobilsamtal ska lagras i sex månader. Därmed uppfyller Sverige EUs direktiv som syftar till att förbättra brottsbekämpningen.
SocialförsäkringNyhetBrister i IT-stödet vållar extra kostnader för handläggningen av förmåner hos både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, enligt en rapport från ISF.
ITNyhetTransportstyrelsen och Trafikverket har stoppat verksamheten med kunskapsprov för den som ska ta körkort. Stoppet beror på tekniska problem med datasystemet.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket fick priset för årets bästa e-förvaltningstjänst 2011 på eDiamond Award. Enklare e-tjänster var den främsta anledningen till att verket vann juryns gillande.
TrafikverketNyhetTrafikverket ska försöka att sälja enheten ICT på den privata marknaden. Omkring 450 anställda kan komma att följa med i överlåtelsen.
OutsourcningNyhetStatliga myndigheter bör lägga ut mer av sin IT-verksamhet på entreprenad, anser regeringen. Myndigheterna bör också samarbeta om IT-investeringar.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse ska inte längre granska personalens dataloggar. I stället installerar myndigheten ett webbfilter som ska stoppa olämplig surfning.
Prenumerera på